(EuroEkonóm.sk,  0)

Kariéra je rozvojová postupnosť získavania pracovných skúsenosti behom určitého časového obdobia. Je výsledkom zámerných rozhodnutí, ale aj využitia príležitosti, ktoré sa u človeka vyskytnú behom života. Zvyčajne sa spája len s jedným pracovníkom, ale vo veľkých podnikoch sa kariére venuje organizácia.

Možno zhrnúť 2 oblasti:
1. plánovanie kariéry
2. riadenie kariéry
Tieto oblasti sa prelínajú a dopĺňajú.

Činnosti pri plánovaní kariéry z pohľadu zamestnanca:
• mal by si uvedomiť a ohodnotiť svoje schopnosti, záujmy a hodnoty
• mal by analyzovať zameranie svojej kariéry
• vyjasniť si svoje potreby a ciele
• naplánovať svoju kariéru po dohode so svojim nadriadeným

Úloha vedúceho pri plánovaní kariéry:
• mal by motivovať k plánovaniu kariéry zamestnanca
• posúdiť reálnosť stanovených cieľov a po konzultácií so zamestnancom by mali vytvoriť plán kariéry

Úlohou organizácie je poskytnúť modely kariéry, poradenské služby, informácie, školenia o rozvoji kariéry, podporovať prac. v jeho ďalšom rozvoji.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.