Maloobchod

Maloobchod predstavuje všetky aktivity, spojené s predajom tovaru alebo služby priamo konečnému zákazníkovi pre osobnú spotrebu (malopredajňa – 0 až 400 m2, supermarket – 400 až 2.000 m2)

Rozhodovanie maloobchodníkov

Maloobchodníci rozhodujú:

  • 1) o cieľovom trhu
  • 2) o sortimente výrobkov a služieb
  • 3) o poskytovaných službách a o atmosfére predajní
  • 4) o cene
  • 5) o reklame
  • 6) o umiestnení

Maloobchodné trendy

Medzi trendy v maloobchode patria:

  • 1) nové formy maloobchodu
  • 2) skracovanie životného cyklu MO
  • 3) MO mimo predajne
  • 4) Narastajúca medzidruhová konkurencia
  • 5) Polarizácia maloobchodu
  • 6) Meniaca sa predstava o nákupe „na jednom mieste“
  • 7) Nárast marketingových systémov
  • 8) Portfóliový prístup
  • 9) Narastá význam technológie MO
  • 10) Globálna expanzia veľkých prevádzkovateľov MO
  • 11) MO ako spoločenské centrá

Umiestnenie

Umiestnenie maloobchodov v dnešných časoch:

  • do centrálnych obchodných oblastí
  • do regionálnych nákupných centier
  • do miestnych nákupných centier
  • obchody so zmiešaným tovarom
  • vo veľkých obchodoch


Pridaj komentár