On-line direct marketing je jedným z nástrojov internetového marketingu. Medzi nástroje on-line direct marketingu patria:

  • Vyžiadaný e-mailing
  • E-mail
  • Newsletter
  • Virálny marketing
  • Word of mouth
  • Instant messaging
  • SMS – mobile marketing

Pridaj komentár