(EuroEkonóm.sk,  0)

Základné členenie nástrojov internetového marketingu

Hierarchia nástrojov internetového marketingu

Nástroje internetového marketingu zoradené podľa pasivity a aktivity, resp. brandingu vs. predaja a tvorby vodítok (lead generation):

  • 1. Banner
  • 2. Advergaming
  • 3. Virální marketing
  • 4. Online kooperace, networking
  • 5. Tvorba komunít, vernostné programy
  • 6. E-mail marketing
  • 7. Search Engine Marketing (SEM)

Napr. banner patrí medzi pasívne nástroje podporujúce branding, naopak SEM patrí medzi aktívne nástroje podporujúce hlavne tvorbu vodítok a predaj.

Už ste čítali?


Pridaj komentár