(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Nástroje internetového marketingu

Internet marketing sa dá stručne definovať ako dosiahnutie marketingových cieľov pomocou použitia digitálnych technológií. Tieto digitálne technológie zahŕňajú Internetové médiá ako web stránky, e-mail a iné digitálne médiá či už bezdrôtové alebo mobilné.

Internet marketing zahŕňa použitie webovej stránky v spojení s rôznymi technikami online propagácie ako napr. SEM, interaktívna reklama, e-mail marketing a ďalšie.

Základné členenie nástrojov internetového marketingu

Hierarchia nástrojov internetového marketingu

Nástroje internetového marketingu zoradené podľa pasivity a aktivity, resp. brandingu vs. predaja a tvorby vodítok (lead generation):

 1. Banner
 2. Advergaming
 3. Virálny marketing
 4. Online kooperácia, networking
 5. Tvorba komunít, vernostné programy
 6. E-mail marketing
 7. Search Engine Marketing (SEM)

Napr. banner patrí medzi pasívne nástroje podporujúce branding, naopak Search Engine Marketing SEM patrí medzi aktívne nástroje podporujúce hlavne tvorbu vodítok a predaj.

E-marketing

Pojem E-marketing má oproti pojmu Internet marketing trochu širší záber a popri digitálnych médiách vymedzených pri pojme Internet marketing zahŕňa aj management digitálnych dát zákazníkov ako aj elektronický management zákazníckych vzťahov (E-CRM systémy).

E-commerce

E-commerce, teda elektronické obchodovanie, chápeme ako elektronicky sprostredkovanú transakciu medzi organizáciou a nejakou treťou stranou, s ktorou jedná. Pod túto definíciu nám zapadajú aj nefinančné transakcie ako napr. zákaznícke požiadavky na ďalšie doplňujúce informácie, ktoré sa podľa uvedenej definície dajú zaradiť pod značenie Ecommerce.

Digitálny marketing

Pojem digitálny marketing sa v súčasnosti často používa ako náhrada pojmu Internet marketing či E-marketing. Digitálny marketing ale na rozdiel od E-marketingu zahŕňa aj oblasti ako digitálne televízia, bezdrôtové a mobilné siete. Jeho cieľom je podpora marketingového snaženia získať a udržať si zákazníkov viacerými cestami. Cieľom digitálneho marketingu je obchodný a ziskový potenciál plynúci zo získaných novýchzákazníkov a udržanie si už existujúcich zákazníkov.

Vyhľadávací marketing

Medzi najpopulárnejšie marketingové postupy v prípade Internet marketingu patrí marketing cez vyhľadávače, značený ako SEM (Search Engine Marketing). Cieľom SEM je propagovať stránky pomocou zvyšovania ich hodnotenia viditeľnosti pre vyhľadávače.

Medzi základné metódy patrí optimalizácia pre vyhľadávače SEO, platené reklamy PPC (Pay Per Click platba za kliknutie), kontextové reklamy a platené zahrnutie (využitie feeds).

Behaviorálne plánovanie

Techniky behaviorálneho plánovania, označované ako behaviorálne cielenie, sa využívajú online inzerentmi pre zvyšovanie efektívnosti ich reklamnej kampane, umožňujú zobrazovanie obsahu a reklamy, ktorá je pre konkrétneho užívateľa relevantná, zodpovedajúca jeho záujmom.

Behaviorálne plánovanie používa informácie o správaní sa jednotlivca na webe, ako navštevované stránky, vyhľadávané položky, a na základe týchto poznatkov sa rozhoduje, aký druh reklamy sa má zobrazovať. Pomocou analytických nástrojov mapujúcich správanie sa jednotlivých užívateľov sa títo delia do diskrétnych skupín reprezentujúcich homogénnu cieľovú skupinu so známymi preferenciami a vlastnosťami správania. Cieľom tohto snaženia je osloviť vhodne zvolených užívateľov pre nich zaujímavými reklamnými ponukami, a tým zvyšovať efektivitu online reklamy. Behaviorálne plánovanie sa používa samostatne alebo v spojení s ostatnými formami segmentácie, ako delenie podľa geografických či demografických faktorov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.3.2009 a aktualizovaný 16.7.2021. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. AHUJA, R. D., a iní. Teen perceptions of disclosure in buzz marketing. Basingstoke : Emerald Group., 2007, Zv. XXIV. DOI: 10 1108 / 07363760710746157.
 2. ALPERT, J. a HAJAJ, N. We knew the web was big… The Official Google blog. [OnlineGoogle, last updated: 25. Júl 2008. [cit. 16. Novemnber 2008.Dostupné z WWW: <http://googleblog.blogspot.com/2008/07/we-knew-web-was-big.html>.
 3. BLAŽKOVÁ, M. Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1095-1.
 4. COTTER, S. Takingthe measure of e-marketing success. Bingley : MCB UP Ltd., 2002, Journal of Business Strategy, Zv. XXIII. ISSN: 0275-6668.
 5. H1.cz. [OnlineH1.cz, last updated: 2021. [cit. 14. Október 2020. Dostupné z WWW: <http://www.h1.cz/>.
 6. HLAVENKA, J. Internetový marketing: praktické rady, tipy, návody a postupy pro využití internetu v marketingu. Praha: Computer Press, 2001. 157 s. ISBN 80-7226-498-2.
 7. CHAFFEY, D., a iní. Internet marketing: strategy, implementation and practice. London : Pearson Education, 2006. 550 s. ISBN 0273694057, 9780273694052.
 8. KOTLER, P. Kotler on Marketing: How to Create, Win, and Dominate Markets. New York : Free Press, 2000. 257 s. ISBN 5551096378, 9785551096375.
 9. KOTLER, P. Marketing management. New Jersey : Prentice Hall, 2003. 706 s. ISBN 0-13-033629-7.
 10. LEDFORD, J. L. SEO: Search Engine Optimization Bible. New Jersey : John Wiley and Sons, 2007. 408 s. ISBN 0470175001, 9780470175002.
 11. LEWIS, H. G. Effective e-mail marketing: the complete guide to creating successful campaigns. místo neznámé : AMACOM Div American Mgmt Assn, 2002. 226 s. ISBN 0814471471, 9780814471470.
 12. NONDEK, L. Internet – Komerční využití.1. vyd. Praha: Grada, 2002. 120 s. ISBN 80-7169-933-0.
 13. PŘIBOVÁ. Marketingový výzkum. Praha : Grada, 2003. ISBN: 80-247-0385-8.
 14. ROGNERUD, J. Ultimate Guide to Search Engine Optimization. Entrepreneur Press, 2008. 240 s. ISBN 159918169X, 9781599181691.
 15. SCOTT, D. M. The new rules of marketing and PR: how to use news releases, blogs, podcasts, viral marketing and online media to reach your buyers directly. New Jersey : John Wiley and Sons, 2007. 275 s. ISBN: 0470113456, 9780470113455.
 16. SEDLÁČEK, J. E-komerce, internetový a mobil marketing od A do Z. Praha: BEN – technická literatúra, 2006. 351 s. ISBN 80-7300-195-0.
 17. SMIČKA, R. Optimalizace pro vyhledávače – SEO: jak zvýšit návštěvnost webu. Dubany: Jaroslava Smičková, 2004. 126 s. ISBN 80-239-2961-5.
 18. Social Media Marketing. DoshDosh. [OnlineDoshDosh, last updated: 28. Apríl 2008. [cit. 12. Február 2009.Dostupné z WWW: <http://www.doshdosh.com/category/social-media-marketing/>.
 19. STUCHLÍK, P. Marketing na Internetu. Praha : Grada Publishing, 2000. 247 s. ISBN 80-7169-957-8.
 20. WEIDA, P. SEO – Search Engine Optimization. Interval.cz. [OnlineInterval.cz, last updated: 12. August 2003. [cit. 13. December 2008.Dostupné z WWW: <http://interval.cz/clanky/seo-search-engine-optimization/>.

Komentáre

 1. Alexa

  Nastroje internetoveho marketingu a jejich aplikace v ramci spolecnosti Zoot – Vysokoskolske kvalifikacni prace – Vysoka skola ekonomicka v Praze

 2. Alojz Jan

  Medzi najpopulárnejšie nástroje internetového marketingu patrí SEO (optimalizácia pre vyhľadávače), PPC (platené peroklikové reklamy), email marketing, marketing na sociálnych médiách a obsahový marketing.

 3. Jozef555

  Existujú etické dilemy spojené s niektorými nástrojmi internetového marketingu?

 4. Albatross

  Áno, etické dilemy môžu vzniknúť napríklad pri používaní dát získaných od používateľov bez ich súhlasu alebo pri zavádzajúcich marketingových praktikách.

 5. Vitek

  Ako digitalizácia ovplyvňuje tradičné marketingové stratégie?

 6. Roman Droppa

  Digitalizácia mení tradičné marketingové stratégie tým, že posúva zameranie na online kanály, ktoré ponúkajú cieľovanejšie a merateľnejšie metódy dosahovania a interakcie s publikom.

Pridaj komentár