(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Marketingové plány závisia od veľkosti a zamerania činnosti podniku.

Otázky pred vypracovaním marketingového plánu:
1) Aké je poslanie, treba ho meniť?
2) Aké typy výrobkov či služieb ponúka klientom?
3) Aká je ekonomická situácia?
4) Aké je postavenie na trhu?
5) Aký je image podniku a čo ho vytvára?

Spoločné prvky obsahu plánu:
– syntéza údajov o okolí
– marketingová stratégia a priority vedenia podniku
– marketingové ciele
– marketingový program
– v oblasti výrobkov ’ plán výrobkov
– v oblasti zákazníkov ’ plán predaja
– v oblasti distribučnej siete ’ plán distribúcie
– v oblasti jednotlivých trhov ’ plán predaja
– prostriedky komunikácie
– služby zákazníkom
– prostriedky kontroly a analýzy

Marketingový plán

Potrebujete zostaviť marketingový plán podniku? Návod, ako na to nájdete na stránke marketingový plán podniku.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008 a aktualizovaný 7.11.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár