(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Fakulta: Katedra manažmentu a informatiky
Vysoká škola: Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sídlo: Bratislava
Typ školy: vysoká vojenská a policajná škola
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Sklabinská 1, 835 17, Bratislava 35, Slovenská republika
tel. : +421 2 44888372
www fakulty: www.akademiapz.sk

Charakteristika

Katedra zabezpečuje výučbu študijných odboroch ochrana osôb a majetku, bezpečnostné verejnoprávne služby vo všetkých formách štúdia v odborných disciplínach manažmentu, manažérskej komunikácie, informatiky, štatistiky a základov matematiky. Aktívne sa podieľa na výučbe manažmentu v systéme ďalšieho vzdelávania príslušníkov Policajného zboru a iných bezpečnostných služieb. Katedra na uvedené vedné disciplíny orientuje svoju vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť a organizuje vedecko-odborné konferencie a semináre.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár