(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Ťahák – Angličtina základy

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Angličtina základy (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Ťahák – Angličtina základy.


Jednoduchý minulý čas
- používa sa na označenie deja, ktorý prebiehal v minulosti ale aj skončil v minulosti.
Minulý čas od pomocných slovies:
be - was/were
I was
you was
he, she, it was
we were
you were
they were
Zápor
I wasnt
you wasnt
he, she, it wasnt
we werent
you weret
they werent
Otázka
was I
was you
was he, she, it
were we
were you
were they
can - could
be able to - was/were able to
Zápor
couldnt
wasnt/werent able to
cant + minulý imfinitív (príčastie trpné minulé významového slovesa)
must - had to
must + minulý imfinitív (príčastie trpné minulé významového slovesa)
Zápor
didnt have to
didnt need to
neednt + minulý imfinitív (príčastie trpné minulé významového slovesa)
may - (smieť) - was/were allowed to
may + minulý imfinitív (príčastie trpné minulé významového slovesa)
Zápor
wasnt/werent allowed to
may not + minulý imfinitív (príčastie trpné minulé významového slovesa)
do - did
Zápor
didnt
Minulý čas plnovýznamových slovies
a) Minulý čas plnovýznamových slovies sa tvorí tak, že ku slovesu v tvare neurčitku (imfinitívu) sa pridá koncovka -ed.
play - played
Otázka sa tvorí tak, že sa použije pomocné sloveso do v tvare minulom a má tvar did a sloveso plnovýznamové pravidelné je v tvare imfinitívu.
b) Minulý čas plnovýznamových slovies nepravidelných sa tvorí nepravidelne. Kažndé sloveso má svoj vlastný tvar minulého času.
do má tvar did
take - took
get - got
Otázka sa tvorí pomocou pomocného slovesa did a sloveso plnovýznamové nepravidelné je v tvare imfinitívu.
Zápor sa tvorí pomocou pomocného slovesa did not a sloveso plnovýznamové pravidelné je v tvare imfinitívu.
Príslovkové určenia času, ktoré sa používajú v minulom čase:
last month - minulý mesiac
last year - minulý rok
last week - minulý týždeň
yesterday - včera
in 1997 - v roku 1997 - alebo presný dátum

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Angličtina základy (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

  1. kveta

    je to velmi dobre na ucenie zakladi paci sami to

  2. xxx

    world of tanks ta reklama fakt dobra hra

Pridaj komentár