Ťahák – Angličtina základy

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Angličtina základy (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Ťahák – Angličtina základy.


Jednoduchý minulý čas
- používa sa na označenie deja, ktorý prebiehal v minulosti ale aj skončil v minulosti.
Minulý čas od pomocných slovies:
be - was/were
I was
you was
he, she, it was
we were
you were
they were
Zápor
I wasnt
you wasnt
he, she, it wasnt
we werent
you weret
they werent
Otázka
was I
was you
was he, she, it
were we
were you
were they
can - could
be able to - was/were able to
Zápor
couldnt
wasnt/werent able to
cant + minulý imfinitív (príčastie trpné minulé významového slovesa)
must - had to
must + minulý imfinitív (príčastie trpné minulé významového slovesa)
Zápor
didnt have to
didnt need to
neednt + minulý imfinitív (príčastie trpné minulé významového slovesa)
may - (smieť) - was/were allowed to
may + minulý imfinitív (príčastie trpné minulé významového slovesa)
Zápor
wasnt/werent allowed to
may not + minulý imfinitív (príčastie trpné minulé významového slovesa)
do - did
Zápor
didnt
Minulý čas plnovýznamových slovies
a) Minulý čas plnovýznamových slovies sa tvorí tak, že ku slovesu v tvare neurčitku (imfinitívu) sa pridá koncovka -ed.
play - played
Otázka sa tvorí tak, že sa použije pomocné sloveso do v tvare minulom a má tvar did a sloveso plnovýznamové pravidelné je v tvare imfinitívu.
b) Minulý čas plnovýznamových slovies nepravidelných sa tvorí nepravidelne. Kažndé sloveso má svoj vlastný tvar minulého času.
do má tvar did
take - took
get - got
Otázka sa tvorí pomocou pomocného slovesa did a sloveso plnovýznamové nepravidelné je v tvare imfinitívu.
Zápor sa tvorí pomocou pomocného slovesa did not a sloveso plnovýznamové pravidelné je v tvare imfinitívu.
Príslovkové určenia času, ktoré sa používajú v minulom čase:
last month - minulý mesiac
last year - minulý rok
last week - minulý týždeň
yesterday - včera
in 1997 - v roku 1997 - alebo presný dátum

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Angličtina základy (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!


Komentáre

Pridaj komentár