(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Fakulta: Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky, Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Vysoká škola: Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
Sídlo: Košice
Typ školy: univerzita
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Komenského 73, 041 81, Košice, Slovenská republika
ústredňa tel. do 15.00: +421 55 2981011, +421 55 2981111
fax: +421 55 6323173
mobil do 15.00: +421 915 984011, +421 915 984726
24 hodinová služba: +421 905 561511
www fakulty: www.uvm.sk

Charakteristika

Ústav zabezpečuje výučbu predmetov “Súdne a verejné veterinárske lekárstvo” v X. a XI. semestri – ŠO VVL a “Právo podnikateľských subjektov” v VIII. a IX. semestri – ŠO HP, taktiež zabezpečuje výkon prevádzkových a odborných praxi na oboch študijných odboroch. Pedagógovia ústavu sa podieľajú na zabezpečovaní výuky štátnicových predmetov epizootológia, verejné a súdne VL, ochrana prostredia, ekológia a asanácia (ŠO VVL) a veterinárna legislatíva a aplikovaná ekológia (ŠO HP). Vedecké kapacity ústavu sa zúčastňujú riešenia konkrétnych problémov, ktoré sa vyskytujú v praxi na úseku veterinárnej starostlivosti, ochrany zvierat a potravinového dozoru. Niektorí pôsobia ako súdni znalci v odbore veterinárstvo, odvetvie choroby zvierat.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár