(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Podnikateľské prostredie v rámci Európy môže byť veľmi odlišné a prinášať so sebou rôzne úskalia. Dnešná doba sa síce nesie v duchu globalizácie, ale pri detailnejšom porovnaní firemnej a podnikateľskej kultúry v jednotlivých krajinách Európy sa napriek tomu stretávame so značnými odlišnosťami, ktoré nás môžu v praxi vyviesť z miery.

Pri porovnaní odlišných momentov pri výstavbe väčších objektov typu nemocnice, nákupného centra či výrobnej haly vychádzame z osobnej skúsenosti Erika Štefanoviča, konateľa českej a slovenskej pobočky spoločnosti DELTA Projektconsult, ktorá už 35 rokov aktívne pôsobí v oblasti poradenstva, projekcie a riadenia stavby v strednej Európe.

Obchodné rokovanie

Keď sa zameriame na jednotlivé fázy projektov a rokovania s investormi, dôjdeme v rámci Európy k diametrálne odlišným poznatkom. Na schôzke s firmou z Ukrajiny očakávajme rozsiahle rokovanie, detailné rozoberanie všetkých možných alternatív, kde vzťahy medzi rokujúcimi majú väčší význam, ako obsah samotného rokovania. Atmosféra je však priateľská a skôr neformálna, dôraz sa kladie na vzájomnú dôveru i za cenu prehrešku proti všeobecným pravidlám, čo pri rokovaní napríklad s nemeckými či rakúskymi investormi neprichádza do úvahy. V Rakúsku sa pri rokovaní točí diskusia okolo vopred stanovených bodov, rokovanie je vecné a striktne sa drží predmetu veci. Iba tak presvedčíte Rakúšana o svojej serióznosti a profesionalite.

Práca projektanta

Vo fáze projektovej prípravy výstavby existujú taktiež rozdiely. Českí, ale aj slovenskí či ukrajinskí investori majú tendenciu túto fázu podceňovať a práca projektanta nemá pre nich skoro žiadnu hodnotu. „Pre týchto investorov začína výstavba často krát až momentom zakopania do zeme,“ potvrzuje Erik Štefanovič. Naproti tomu nemeckí a rakúskí investori rozpracovávajú projektovú dokumentáciu veľmi podrobne a nepodceňujú možné riziká spojené s oneskorením výstavby. „A tak dodnes v niektorých prípadoch a bohužiaľ i v prípade priemyselnej haly za 30 miliónov podceňujeme riziká a dôsledky niektorých svojich rozhodnutí a púšťame sa teda do tohto dosť zložitého mechanismu sami bez skúseností s tým, že sa to potom „nejako vyrieši,“ než aby sme to radšej zverili odborníkovi na danú oblasť,“ doplňuje Štefanovič.

Stavebné povolenie

Pri zahájení výstavby zostane mnoho krát rakúsky či nemecký investor doslova šokovaný, ako dlho v Čechách, na Slovensku či na Ukrajine, trvá vybavenie nutných oznámení, ohlásení a povolení na stavbu. Zatiaľ čo v Rakúsku sa všetko potrebné obvykle vybaví v priebehu 3-4 mesiacov, v Čechách je to priemerne 7 mesiacov i viac a na Ukrajine by to bolo téma na samostatný článok. „Viete, v čom ja osobne vnímam hlavný rozdiel? V našom myslení pri jednaní s úradmi či konkrétnymi úradníkmi. Teraz budem hovoriť konkrétne za jedného nemeckého investora, ktorému sme v Čechách realizovali výrobnú halu pre 50 zamestnancov. Českého investora by rozhodne nenapadlo unavovať sa sťažnosťami nad nekompetentnosťou úradníka, jeho neaktívnym prístupom. Málo sa sťažujeme, a keď, tak kamarátom pri pive. Tento investor sa nespokojil s laxným prístupom úradníkov, ktorý zbytočne oddiaľoval možnosť začatia výroby a aktívne sa dožadoval dodržovania schvaľovacej doby. Pri oneskorení požadoval písomné vyjadrenie zodpovedných úradníkov, respekíve jeho nadriadených vrátane návrhov riešenia, postihov atď. Myslím, že u Čechov pretrváva bolestná spomienka na totalitný prístup úradníkov, kedy bol akýkoľvek odpor tvrdo potrestaný. Možno preto si radšej trpezlivo počkáme, ako prísť do konfliktu a žiadať to, na čo máme právo,“ uzatvára Erik Štefanovič.

DELTA Projektconsult pristúpila k určitej forme všeobecného vzdelávania investorov pomocou tzv. „Príručky investora.“ Jedná sa o 25-stranovú príručku, ktorá veľmi zrozumiteľnou a prehľadnou formou manažérom a osobám zodpovedným za investície a rast dáva základný prehľad o činnostiach a krokoch, ktoré sú s úspešnou realizáciou projektu neodmysliteľne spojené a nie je možné ich nevnímať či podceňovať. DELTA ju záujemcom rozdáva pri osobných konzultáciach ohľadom stavebného zámeru zdarma.

Základné informácie o skupine DELTA

Delta Projektconsult Slovakia s.r.o. s pobočkou v Bratislave je jednou z dcérskych spoločností rakúskej spoločnosti Delta Holding Wels. So svojimi 130 pracovníkmi je skupina DELTA zastupovaná ôsmymi dcérskymi spoločnosťami v Rakúsku, Českej republike, na Slovensku a Ukrajine, ktoré sú činné v oblasti architektúry, generálnych projektov a plánovania, riadenia a správy stavieb, informačných technológií, ako aj certifikácie budov a trvalaj udržateľnosti stavieb.

Už dlho patríme v európskom meradle k popredným firmám v oblasti architektúry, stavebného manažmentu, výpočtovej techniky a IT. S našimi partnermi sa staráme o svojich zákazníkov a realizujeme pre nich stavby z oblasti obchodu, priemyslu, kultúry, školstva, zdravotníctva a taktiež wellness. Postupujeme pritom systematicky a komplexne – od prvotnej myšlienky cez architektúru a projektovanie až po technický dozor investora, odovzdanie nehnuteľnosti a následnú starostlivosť.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.4.2012. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár