(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Normály tempa rastu patria medzi modely, určené na prognózovanie finančno-ekonomickej situácie podniku. Normály tempa rastu predstavujú sústavy nerovností, ktoré hodnotia súčasný vývoj podniku. Normály sa využívajú pri spätnej analýze správnosti vypracovania dlhodobého alebo strednodobého plánu rastu.

Normály tempa rastu tokových veličín

Normály tempa rastu tokových veličín by mali zodpovedať nerovnostiam podľa nasledujúceho vzorca: GZ > GTR > GM > GE > GP

Legenda:

  • G = tempo rastu v %
  • Z = zisk
  • TR = tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
  • M = mzdy
  • E = spotreba palív a energie
  • P = počet pracovníkov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 5.6.2008 a aktualizovaný 28.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár