(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Pomerové finančné ukazovatele

Základnou metódou finančnej analýzy podniku sú pomerové finančné ukazovatele. Sú základným nástrojom na stanovenie výkonnosti a stability podniku. Môžeme ich rozčleniť na 5 skupín:

 • ukazovateľ rentability
 • ukazovateľ likvidity
 • ukazovateľ zadĺženosti
 • ukazovateľ aktivity a produktivity
 • ukazovateľ trhovej hodnoty (kapitálového trhu)

Kompletná charakteristika metódy pomerových ukazovateľov, vzorce a práca s nimi sa nachádza na stránke Pomerové finančné ukazovatele.

Metóda percentuálneho rozboru

Podstata spočíva v tom, že jednotlivé položky výkazu ziskov a strát sa dávajú do pomeru s celkovými tržbami a jednotlivé položky súvahy s celkovými aktívami.

Súhrnné hodnotenie finančnej situácie a jej predikcia

Hodnotenie finančnej situácie podniku a jej predikcia 1 syntetickým ukazovateľom:

 1. Tamariho model
 2. Rýchly test – Kralickov Quicktest
 3. Multivariačná diskriminačná analýza
 4. Argentiniho model
 5. Beaverov model
 6. Index bonity
 7. Taflerov model

Altmanov model Z-skóre

Najznámejšou takouto metódou je Altmanove model:

Z skóre pre spoločnosti s verejne obchodovanými cennými papiermi = čistý prevádzkový kapitál/A x 1,2 + nerozdelený Z/A x 1,4 + prevádzkový Z/A x 3,3 + trhová cena účastín/celkové vonkajšie dlhy x 0,6 + T/A x 1

Skóre Z – Pravdepodobnosť skorého úpadku

 • 1,8 a menej – veľmi vysoká
 • 1,9 – 2,7 – vysoká
 • 2,8 – 2,9 – možná
 • 3,0 a viac – nepravdepodobná

Z-skóre pre spoločnosti, ktorých cenné papiere nie sú obchodované na kapitálovom trhu = čistý prevádzkový kapitál/A x 0,717 + nerozdelený Z/A x 0,847 + prevádzkový Z/A x 3,107 + trhová cena vl. imania/celkové vonkajšie dlhy x 0,42 + T/A x 0,998

Skóre Z – Finančná situácia

 • viac ako 2,9 – dobrá fin. situácia
 • 1,2 – 2,9 – sivá zóna nevyhranených výsledkov
 • menej ako 1,2 a viac – zlá fin. situácia, hrozí bankrot

Viac sa o Altmanovej teórii dočítate na stránke Matematicko-štatistické metódy finančnej analýzy.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008 a aktualizovaný 29.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. petra

  je to super straaanka:DD

Pridaj komentár