(, EuroEkonóm.sk ,  0)

O Indexe PX-D

Index PX je oficiálnym indexom Pražskej burzy cenných papierov. Jeho prvý výpočet sa uskutočnil ešte len v tomto roku, t.j. 20. marca 2006, keď sa stal nástupcom indexov PX 50 a PX-D. Index PX prevzal historické hodnoty najstaršieho indexu burzy PX 50 a spojito na ne nadviazal. Výpočet indexu PX 50 bol zavedený v zhode s metodológiou IFC (International Finance Corporation) doporučenou pre tvorbu indexov na vznikajúcich trhoch. Východiskovým dňom výpočtu indexu sa stal 5. apríl 1994, ku ktorému bola stanovená báza obsahujúca 50 emisií a nastavená východisková hodnota indexu na úrovni 1 000 bodov. Od decembra 2001 bol počet titulov variabilný. Index PX je cenovým indexom, dividendové výnosy sa vo výpočte nezohľadňujú.

Index je vypočítavaný v dobe obchodovania v rámci cenotvorných segmentov, t.j. od 9.25 do 16.00 v intervale jednej minúty. Aktualizácia sa vykonáva štyrikrát ročne. Celkový podiel bázických emisií jedného emitenta na celkovej trhovej kapitalizácii nesmie prevýšiť hranicu 25 %. Do bázy sa nezahŕňajú emisie akcií investičných fondov a podielových listov, holdingových spoločností vzniknutých transformáciou z investičných fondov, emisie akcií z neregulovaného voľného trhu a emisie investičných certifikátov. Do bázy sa ďalej nezaraďujú zahraničné emisie z regulovaného trhu, u ktorých objem obchodov na pražskej burze neprevyšuje 10 % objemu obchodov na najlikvidnejšom trhu pre danú emisiu. Do bázy nemôžu byť zaradené ani emisie cenných papierov spoločností:

  • u ktorých došlo k vyhláseniu konkurzu na majetok spoločnosti alebo u ktorých bolo nariadené vyrovnanie,
  • u ktorých bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou,
  • s ktorých cennými papiermi je obchodovanie na burze dlhodobo pozastavené.

Pozrite si graf vývoja kurzu – burzový index PX-D – aktuálny vývoj a historický vývoj.

Kurz Index PX-D – aktuálny kurz

Graf vývoja indexu PX D

Kurz Index PX-D – 2 dni

Graf vývoja indexu PX D

Kurz Index PX-D – 5 dní

Graf vývoja indexu PX D

Kurz Index PX-D – od 1.1.2007

Graf vývoja indexu PX D

Zdroj: www.kurzy.cz

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 18.12.2008 a aktualizovaný 22.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár