Fyziokratizmus odmietal preceňovanie významu peňazí, alebo drahých kovov a za hlavný zdroj bohatstva krajiny považoval poľnohospodárstvo. Fyziokratizmus členil spoločnosť na produktívnu a sterilnú triedu a vlastníkov. Predstaviteľom bol Quesnay, ktorý rozdelil spoločnosť na 3 triedy:

  • 1. trieda – vlastníci pôdy,
  • 2. trieda – produktívna trieda (pracujúci v poľnohospodárstve),
  • 3. trieda – sterilná (ostatní).

Fyziokratizmus akcentoval význam poľnohospodárstva pre blahobyt krajiny (F. Quesnay, R. Turgot). Centrom analýzy sa stala príroda – pôda. Po prvý raz pred trhovou ekonomikou stojí otázka ocenenia pôdy ako výr. faktora, kt. prináša každoročne výnos – rentu.


Pridaj komentár