Mezdi základné výrobné faktory patrí práca, pôda a kapitál. Niekedy sa do tejto trojice pridávajú aj informácie.

pôda a prírodné zdroje – využívané na poľnohospodárske účely, zdroje energie, minerálne látky, neenergetické zdroje.

práca – ľudská činnosť. Kvalita a množstvo práce sú ovplyvnené fyzickými a duševnými schopnosťami človeka. Účinnosť práce závisí od kvalifikácie, zručnosti, vybavenia kapitálom.

Ľudský kapitál má dve obdobia:

  • obdobie prípravy a získavania poznatkov – vzdelávanie
  • obdobie, keď používa tieto získané predpoklady na produkciu statkov a služieb

kapitál – kapitálové statky. Výrobné statky, ktoré ekonomika produkuje na to, aby slúžili na výrobu iných statkov. Postupne sa opotrebúvajú (amortizujú). Osobitná forma kapitálu je technológia.


Pridaj komentár