(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Medzi hlavné právne formy podnikov v Slovenskej republike patria:

 • podnik jednotlivca – osoba podniká na základe živnostenského oprávnenia, na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa zvláštnych predpisov alebo vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu
 • obchodné spoločnosti – sú založené na základe zmluvy medzi spoločníkmi. Všetky obchodné spoločnosti sa zapisujú do obchodného registra a vznikajú až týmto dňom, a týmto dňom získavajú aj právnu subjektivitu. Sú to verejná obchodná spoločnosť v.o.s., komanditná spoločnosť k.s., spoločnosť s ručením obmedzeným s.r.o. a akciová spoločnosť a.s.
 • družstvo – právnická osoba, založená za účelom podnikania alebo na zabezpečenie hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov. Typickým znakom družstva je osobná rovnosť členov
 • štátny podnik – je zriaďovaný orgánom štátnej správy. Vzniká na základe rozhodnutia zakladateľa dňom zápisu do obchodného registra
 • združenie – spojenie niekoľkých fyzických alebo právnických osôb za účelom spoločného podnikania
 • joint venture – podniky so zahraničnou majetkovou účasťou

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 21.4.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Andrej Beliancin

  Ktoré právne formy podnikov sú uvedené v článku ako dostupné na Slovensku?

 2. Rhayld

  Článok uvádza ako dostupné právne formy podnikov na Slovensku podnik jednotlivca, obchodné spoločnosti (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.), družstvo, štátny podnik, združenie a joint venture.

 3. tifannny

  Je správne, že slovenské právne prostredie preferuje niektoré právne formy podnikov pred inými?

 4. Viktorie

  Táto otázka nie je priamo zodpovedaná v článku. Avšak, preferencie môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi, vrátane daňových režimov, administratívnych požiadaviek a limitov zodpovednosti, ktoré sa líšia podľa právnej formy podniku.

 5. Lioness

  Môže byť zložitosť zmeny právnej formy podniku brzdou pre podnikateľskú flexibilitu?

 6. BlackPanther

  Proces zmeny právnej formy môže byť komplexný a časovo náročný, čo môže teoreticky obmedzovať podnikateľskú flexibilitu. Avšak, tento aspekt nie je priamo diskutovaný v poskytnutom článku.

Pridaj komentár