(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Dôležitým medzníkom v ekonomickej teórii USA bol rok 1776, ktorý bol rokom vydania základného Smithovho diela. Odvtedy sa tu sformovali dve základné skupiny: stúpenci americkej hospodárskej sústavy a stúpenci ekonomického liberalizmu.

Hlavní predstavitelia hospodárskej sústavy USA

Benjamin Franklin – dielo Pojednanie o podstate a potrebe papierových peňazí

A. Hamilton – prispel už k formovaniu sústavy sociálno-ekonomických názorov, v ktorých dominovala podpora národného priemyslu

Thomas Jefferson – zastával agrárny rozvoj USA

D. Raymond – jeho koncepcia národného bohatstva bola spojená s rozvojom priemyslu a zdokonaľovaním vysokých foriem poľnohospodárstva

Hlavní predstavitelia ekonomického liberalizmu USA

Ekonomický liberalizmus odmietal protekcionizmus a štátne zásahy do ekonomiky (T. Cooper, H. Carey – hospodárske krízy, nezamestnanosť a ďalšie faktory vyhlásili za dôsledok zásahov štátu do ekonomiky)

F. Walker – zákon klesajúcej úrodnosti pôdy, kapitál chápali ako výsledok úspor a úrok je len odmenou za zdržanlivosť vlastníka kapitálu

H. George – o jednotnej pozemkovej dani, pokrok materiálovej výroby a zväčšovanie bohatstva spoločnosti vedie k rastu biedy širokých más, ako dôsledok zvyšovania sa renty

Hlavní predstavitelia inštitucionalizmu

Hlavnými predstaviteľmi inšticionalizmu boli Thomas Veblen, J. Comnonson, W. C. Mitchell a F. D. Roosevelt.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 15.3.2009 a aktualizovaný 6.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár