(EuroEkonóm.sk,  0)

Zápočtový test – Bankovníctvo

Download súboru

Stiahnite si súbor Zápočtový test – Bankovníctvo (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Zápočtový test – Bankovníctvo.


Bankovníctvo - zápočet
1. Porovnajte bežný a kontokorentný účet
2. Nelegálne bankové praktiky + 1 charakterizujte
3. Porovnajte úsporné a termínové vklady + rozdiely
4. Funkcie centrálnej banky + stručný popis, jednou vetou
5. Funkcie finančného systému
6. Aktívne a pasívne bankové operácie
7. Vzťah likvidita, rentabilita, zisk
8. Vklady na požiadanie
Príklad na výpočet úrokov
úver 1.4. vo výške 100.000
splácať začína 1.7. 10.000,- (istina+úroky)
každý ďalší mesiac o 10.000,- viac
na mesiac apríl a máj dostal odklad, úroky z úrokov banka nepočíta
úroková miera 24 % p.a.
Úlohy
a) kedy zaplatí poslednú splátku
b) koľko zaplatí poslednú splátku
c) koľko zaplatí banke na úrokoch
dátum úver splátka úrok splátka úveru (splátka - úrok)
1.7. 100 000 10 000 6 000 4 000
1.8. 96 000 20 000 1 920 18 080
1.9. 77 920 30 000 1 558 28 442
1.10. 49 478 40 000 990 39 010
1.11. 10 468 10 677 209 10 468
10 677 100 000
Odpoveď
a) posledná splátka 1.11.
b) posledná splátka 10.677,-
c) na úrokoch zaplatí 10.677,-

Download súboru

Stiahnite si súbor Zápočtový test – Bankovníctvo (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Už ste čítali?


Pridaj komentár