(, EuroEkonóm.sk ,  0)

O indexe Nasdaq 100

Tým, čím je pre akciové trhy vedúci akciový index DJIA, tým je pre rastové a technologické trhy index Nasdaq 100 – National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Tento index zahŕňa 100 najväčších svetových nefinančných spoločností obchodovaných na mimoburzovom trhu NASDAQ. Patria sem technologické spoločnosti z oblasti počítačového hardware a software, telekomunikácií, sieťovej infraštruktúry a biotechnológie. Index neobsahuje finančné ani investičné spoločnosti a spoločnosti zahrnuté v indexe musia spĺňať určité kritériá. Vznikol v roku 1985 a jeho bázická hodnota bola stanovená na 250 bodov, k 1.januáru 1994 však bola spätne zmenená na polovicu pôvodnej hodnoty, čiže 125 bodov. Pozrite si graf vývoja kurzu – burzový index Nasdaq 100 – aktuálny vývoj a historický vývoj.

Index sa počíta modifikovanou metódou trhovej kapitalizácie, ktorá v podstate priraďuje väčšie váhy veľkým spoločnostiam, tieto váhy sú však do istej miery upravené, aby veľké spoločnosti úplne neprehlušili tie menšie. Aktualizácia indexu sa vykonáva na štvrťročnej báze. Vo všeobecnosti, každoročné zmeny v zastúpení firiem sú ohlasované prostredníctvom tlače a v prípade, že niektorá z firiem nespĺňa kritériá, je nahradená firmou s najväčšou trhovou kapitalizáciou, ktorá ešte nie je zahrnutá v indexe a spĺňa kritériá na zaradenie, medzi ktoré okrem iných patria:

  • akcia musí byť kótovaná výhradne na národnom trhu NASDAQ (ak pred 1.januárom 2004 nebola duálne kótovaná aj na inom trhu),
  • ide o akciu nebankrotujúcej spoločnosti,
  • akcia musí mať priemerný denný objem obchodovania na trhu NASDAQ vo výške aspoň 200 000 akcií,
  • ak sa jedná o zahraničného emitenta, tento musí mať kótované opcie alebo aspoň byť oprávnený na obchodovanie s nimi,
  • spoločnosť musí mať v poriadku finančné výkazy a audítorský výrok by mal potvrdzovať spoľahlivosť výročnej správy.

Kurz Nasdaq 100 – dnes

Graf vývoja indexu Nasdaq 100

Kurz Nasdaq 100 – dnes

Graf vývoja indexu Nasdaq 100 - Globex

Zdroj: www.kurzy.cz

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 18.12.2008 a aktualizovaný 22.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár