Hlavné rozhodnutia v obchodnej propagácii

1) stanovenie cieľov obchodnej propagácie
– z hľadiska spotrebiteľa
– maloobchodníka
– predajných síl

2) výber nástrojov obchodnej propagácie
– propagácia výrobcov
– propagácia maloobchodníkov orientovaná na spotrebiteľov

3) nástroje obchodnej propagácie – dôvody OP
– OP pomáha presvedčiť MO alebo VO, aby ponúkal značku
– OP pomáha presvedčiť MO alebo VO, aby skladoval väčšie množstvo tovaru
– OP pomáha presvedčiť MO, aby propagovali značku výrobku
– OP stimuluje MO k presadzovaniu tovaru výrobcu
Hlavné nástroje OP – zľavy, zrážky, tovar zdarma
Hlavné nástroje firemnej propagácie – veľtrhy a výstavy, predajné súťaže, darčeky

4) tvorba programu obchodnej propagácie – faktory:
– veľká motivačná prémia
– podmienky pre účasť
– doba trvania
– načasovanie

5) testovanie programov obchodnej propagácie

6) realizácie a kontrola programov OP – realizačný plán a plán kontroly

7) hodnotenie výsledkov OP – metódy
– údaje o predaji
– prieskum mienky zákazníkov
– experiment


Pridaj komentár