(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Veľkoobchod zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa predaja tovaru a služieb subjektom, ktorý ich nakupujú za účelom ďalšieho predaja v maloobchodnej sieti alebo ako vstupy pre ďalšie obchodovanie.
Veľkoobchodní podnikatelia (nazývaný rovnako distribútori) sa líšia vo veľa ohľadoch od prevádzkovateľov maloobchodných predajní:
? VO venuje omnoho menej úsilia reklame, prostrediu a umiestnenie prevádzkarne, pretože jedná predovšetkým s podnikateľmi, a nie s koncovými spotrebiteľmi
? veľkoobchodné transakcie sú obvykle omnoho väčšie než maloobchodné a veľkoobchod spravidla pokrýva širšiu oblasť trhu než maloobchod
? vláda z hľadiska zákonov a daní zachádza inak s veľkoobchodom a inak s maloobchodom.

K využitiu veľkoobchodu dochádza obecne vtedy, ak je veľkoobchod efektívnejší pri zaisťovaní nasledujúcich funkcií:
1. Predaj a propagácia
2. Nákup a tvorba sortimentu
3. Nákup vo veľkom, dodávky v malom
4. Skladovanie
5. Doprava
6. Financovanie
7. Preberanie rizík
8. Informácie o trhu
9. Poradenské služby

Rozvoj VO a jeho jednotlivé typy

K rozvoju VO prispieva rada faktorov: rast počtu veľkých tovární, ktoré sú umiestnené vo veľkej vzdialenosti od zákazníkov, rastúci počet sprostredkovateľov,…
Rozlišujeme 4 typy VO:
A. priekupné VO
B. priekupníci a obchodní zástupcovia
C. pobočky a kancelárie výrobcov a MO
D. zmiešané VO

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár