(, EuroEkonóm.sk ,  0)

4 základné typy špeditérov:
– vnútorný špeditér
– colný špeditér
– prístavný špeditér
– medzinárodný špeditér

Práca špeditérskych firiem môže byť organizovaná na 2 základných rozdielnych princípoch a to buď na relačnom alebo komoditnom prístupe.

relačný princíp
– pozná dokonale teritórium
– každá skupina v rámci firmy má svoju oblasť na trhu
– vychádza z relácií (jedna osoba má na starosti jedno geografické územie a všetky komodity, s ktorými pracuje na tomto vymedzenom území)
– výhoda: osoba dobre pozná oblasť a ľudí (organizácie), s ktorými rokuje(je ich obmedzený počet)
– nevýhoda: nepozná dôkladne komoditu

komoditný princíp
– obchoduje s jedným tovarom, dokonale pozná tovar, ale nepozná teritórium
– skupina ľudí pracuje len s vymedzenou komoditou v rámci celého geografického územia

kombinácia oboch
Väčšinou ide o kombinovaný systém, pričom relačný princíp sa využíva v oblastiach, ktoré majú určité háklivé stránky (náboženstvo, vojny, politika…)

Štruktúra a členenie špeditérskych firiem:

Špeditérske firmy možno deliť podľa hlavných činností ktoré u tej ktorej firmy prevládajú.(
prístavné zasielateľské služby, kombinovaná preprava, železničná, či letecká špedícia, preprava nebezpečného tovaru…)
Existujú aj ďalšie kritériá členenia.

Vnútorná štruktúra zasielateľských firiem býva napr. usporiadaná:
– teritoriálne
– komoditne
– podľa štruktúry konkrétnych prepravcov
– podľa spolupracujúcich dopravcov
– podľa čiastkových činností
– kombinácia hore uvedených

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.