(, EuroEkonóm.sk ,  10)

Brealey a Myers spojili prístup Miller-Modigliani (M-M) s reálnymi podmienkami trhu a vytvorili tzv. kompromisnú teória kapitálovej štruktúry. Kompromisná teória kapitálovej štruktúry zobrazuje voľbu kapitálovej štruktúry ako kompromis mezdi výhodami úrokového daňového štítu a nákladmi finančných ťažkostí.

Hodnotu podniku s dlhom

Hodnotu podniku s dlhom vyjadruje kompromisná teória kapitálovej štruktúry takto: Hodnotu podniku s dlhom = hodnota podniku financovaného len vlastným kapitálom + SH ÚDŠ – SH NFT

Moderný kompromisný model

Autori teórie Brealey a Myers odporúčajú finančným manažérom robiť rozhodnutia o kapitálovej štruktúre vo vzťahu k 4 dimenziám:

 • dane
 • riziko
 • typ aktív
 • finančná voľnosť

Táto teória vysvetľuje, prečo existujú rozdiely v kapitálovej štruktúre rôznych odvetví.

 1. Aj keď náklady cudzieho kapitálu sú nižšie ako náklady vlastného kapitálu, veľké úspešné firmy využívajú skôr vlastné zdroje a majú nízky stupeň zadĺženia.
 2. Firmy s bezpečnými hmotnými aktívami a veľkým zdaniteľným príjmom.
 3. Firmy s nízkym ziskom a rizikovými nehmotnými aktívami by sa mali spoliehať na vlastné zdroje financovania.

Agentské náklady

Moderný kompromisný model kapitálovej štruktúry podniku je rozšírený o agentské náklady a vyčísľuje hodnotu podniku s dlhom takto: Hodnota podniku s dlhom = hodnota podniku financovaného len vlastným kapitálom + SH ÚDŠ – SH NFT + SH ANE – SN AND

Pričom:

 • SN ANE – súčasná hodnota agentských nákladov na vlastný kapitál
 • SN AND – súčasná hodnota agentských nákladov na dlh
 • SH – súčasná hodnota
 • N – náklady
 • P – podnik

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008 a aktualizovaný 28.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Lukas Cajka

  Aké sú hlavné princípy kompromisnej teórie kapitálovej štruktúry?

 2. Robert Randiak

  Aké sú hlavné princípy kompromisnej teórie kapitálovej štruktúry?

 3. HorizonSeeker

  Kompromisná teória kapitálovej štruktúry navrhuje, že optimálna kapitálová štruktúra firmy nájde rovnováhu medzi využitím dlhu (a tým pádom úrokového daňového štítu) a nákladmi, ktoré prináša vyššie finančné riziko. Táto teória teda hľadá strednú cestu medzi výhodami a nákladmi zapojenia cudzieho kapitálu do financovania firmy.

 4. Richard Jancansky

  Kompromisná teória kapitálovej štruktúry navrhuje, že optimálna kapitálová štruktúra firmy nájde rovnováhu medzi využitím dlhu (a tým pádom úrokového daňového štítu) a nákladmi, ktoré prináša vyššie finančné riziko. Táto teória teda hľadá strednú cestu medzi výhodami a nákladmi zapojenia cudzieho kapitálu do financovania firmy.

 5. Veronika Zamecnikova

  Je kompromisná teória kapitálovej štruktúry zastaraná v dnešnom dynamickom finančnom prostredí?

 6. Vanesa

  Je kompromisná teória kapitálovej štruktúry zastaraná v dnešnom dynamickom finančnom prostredí?

 7. Natalie

  Kompromisná teória zostáva relevantná, pretože ponúka pružný pohľad na financovanie firmy, ktorý môže byť prispôsobený rôznym situáciám a podmienkam trhu. Aj keď sa finančné prostredie neustále mení, základné princípy tejto teórie – ako je dôležitosť rovnováhy medzi rizikom a výnosom – sú stále aplikovateľné.

 8. Stefan Leitner

  Môže byť kompromisná teória kapitálovej štruktúry považovaná za všeobecne platnú, keď niektoré firmy úspešne fungujú aj pri extrémnych úrovniach zadĺženia?

 9. Fohaa

  Aj keď niektoré firmy môžu úspešne fungovať s vysokou úrovňou zadĺženia, kompromisná teória ponúka širšie usmernenia, ktoré môžu pomôcť mnohým firmám pri rozhodovaní o ich kapitálovej štruktúre. Extrémne prípady môžu byť skôr výnimkou potvrdzujúcou pravidlo a nevyvracajú celkovú platnosť teórie, ktorá zdôrazňuje vyvážený prístup k financovaniu.

 10. Kajetan Maly

  Aj keď niektoré firmy môžu úspešne fungovať s vysokou úrovňou zadĺženia, kompromisná teória ponúka širšie usmernenia, ktoré môžu pomôcť mnohým firmám pri rozhodovaní o ich kapitálovej štruktúre. Extrémne prípady môžu byť skôr výnimkou potvrdzujúcou pravidlo a nevyvracajú celkovú platnosť teórie, ktorá zdôrazňuje vyvážený prístup k financovaniu.

Pridaj komentár