(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ťahák – Asertivita

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Asertivita (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Ťahák – Asertivita.


Funkcie neverbálnej komunikácie:
- Substitučná funkcia. - nahradzuje verbálnu
- Komplementárna (doplňujúca) funkcia.
- Akcentujúca (zdôrazňujúca) funkcia
Podľa Conrada (1985) plní komunikácia v organizáciách tieto tri funkcie:
- príkazová funkcia usmerňuje vitálne procesy
- vzťahová (relačná) funkcia motivuje
- funkcia znižovania neurčitosti.
Overovacie otázky:
prikyvovanie
opakovanie
parafrázovanie
zrkadlenie
Dôvody vyhýbania sa poskytovaniu spätnej väzby:
- strach z negatívnej reakcie podriadeného.
- strach z nedostatku objektívnych kritérií. obava z obvinenia zo zaujatosti
- neporozumenie princípov spätnej väzby
Základnými rolami sú roly predsedajúceho, tajomníka, referujúceho a radového účastníka.
Smrteľné hriechy vedenia porady:
- monopolizácia
- ignorovanie otázok
- karhanie
- strata kontroly
- klaunovanie
- nedostatočná kontrola účastníkov
- nepripravenosť
Medzi asertívne práva každého človeka tak zaraďujú napríklad tieto:
- právo robiť vlastné rozhodnutia a mať svoje vlastné priority
- právo nerobiť rozhodnutia za iných
- právo robiť chyby a meniť svoj názor i správanie
- právo povedať "nie" bez pocitov viny
- právo vyjadriť svoj názor a svoje city
11 princípov koncepcií presadzujúceho správania:
- nemôžeš zmeniť správanie iných - môžeš ale zmeniť svoju reakciu na ich správanie.
- ľudia nevedia čítať tvoje myšlienky.
- samotný zvyk nie je dôvodom pre žiadne konanie.
- nemôžeš urobiť druhých šťastnými.
- v každom vzťahu dôjde občas k nesúladu.
- ak váhaš s presadením, posúď jeho najhorší možný dôsledok.
- nevzdávaj sa práva rozhodovať o sebe.
- obávať sa neznamená veci meniť.
- každý je sám kritériom pre posudzovanie svojho správania..
- presadenie nie je agresia.
- keď sa rozhodneš byť asertívny, buď si vedomý dôsledkov tohto správania
Azda najznámejšia technika presadzujúceho správania je metóda DESC
- D (description - opis)
- E (expressing - vyjadrenie)
- S (specifying - špecifikovanie)
- C (stating consequences - formulovanie dôsledkov).
Inou metódou formulovania presadzujúcej požiadavky je metóda ERPG
- E (emphatetic understanding of partners position):
- R (respect of partners position):
- P (problem): opis problému.
- G (goal): vysvetlenie vlastného cieľa.

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Asertivita (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár