(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Intenzifikácia poľnohospodárskej pôdy vyjadruje dynamiku vynakladania kapitálu a práce na pôde a tým aj dynamiku rozvoja výsledkov výroby z jednotky plochy. Intenzita je pojem statický, časovo vymedzený stupeň intenzifikácie.

Ukazovatele intenzity
a) priame – informujú o predpokladoch pre dosiahnutie určeného rozsahu výroby. Môžeme ich sledovať na začiatku alebo v priebehu výrobného procesu.

 • súhrnné (vyjadrujú pomer medzi spotrebou všetkých činiteľov a výmerou pôdy): celkové vlastné náklady na 1 hektár (v rámci podniku), vlastné náklady rozsahu výroby na hektár (za odvetvia), vynaložené porovnateľné náklady na 1 hektár PP.
 • čiastkové (vyčísľujú sa ako pomer medzi spotrebou jednotlivých produkčných faktorov a výmerou pôdy): spotreba osív a sadív na 1 ha, spotreba krmív na 1 ha, spotreba krmív na 1 kŕmny deň, spotreba krmív na kus.

b) pomocné – štruktúra PP, štuktúra plodín na OP, početné stavy HZ, hodnota kapitálu na 1 ha, počet pracovníkov na 1 ha, stupeň mechanizácie a stavebných prostriedkov na 1 ha.

Zákonitosti vývoja intenzifikačného procesu

Jednotlivé krajiny volia stupeň intenzity poľnohospodárskej výroby s ohľadom na:

 • potrebnú mieru potravinovej bezpečnosti
 • dostupnosť požadovaného množstva produktov a rastlinného a živočíšneho pôvodu na svetovom trhu
 • na reláciách cien vnútorného a svetového trhu.

Intenzifikácia poľnohospodárskej výroby

Intenzifikácia poľnohospodárskej výroby závisí:

 • od rozvoja vedných odborov, výsledky ktorých je možné v poľnohospodárstve využiť
 • na schopnosti ostatných odvetví NH zabezpečeť pre poľnohospodárstvo prostriedky a služby na primeranej úrovni a za prijateľných cenových relácií.
 • na kvalite produktov vyrábaných v poľnohospodárstve najmä biologického charakteru
 • na úrovni využitia prostriedkov v poľnohospodártve

Základným predpokladom intenzifikačného procesu v poľnohospodárskej výrobe je zvyšovanie úrodnosti pôdy, aj zvyšovanie výkonosti odvetví živočíšnej výroby ŽV. Ďalší faktor intenzifikácie RV je spojený s použitím vysoko výkonných odrôd osív a sadív. Efektívne využívanie výkonnej a modernej poľnohospodárskej techniky v spojení s kvalifikovanými pracovníkmi rozhoduje o účinnosti ďalších intenzifikačných faktorov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.12.2008 a aktualizovaný 29.11.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

 1. Janka

  Článok je fajn, z obsahovej stránky super, no gramatické chyby by sa naozaj mohli opraviť…

 2. admin Autor textu

  Ďakujem za pripomienku, Janka, gramatika upravená. Nech žije živočíšna výroba!

Pridaj komentár