(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Elektrotechnický tovar

Elektrotechnický tovar

Sortiment elektrotechnického tovaru z pohľadu tovaroznalectva (tovaroznaleckej klasifikácie) tvoria prístroje, zariadenia, ktorých účelom je premieňať elektrickú energiu na iné, spotrebiteľsky užitočné druhy energií, ako napr.:

 • na tepelnú energiu (elektrický ohrev)
 • na svetelnú energiu (svetelné zdroje a svietidlá)
 • na mechanickú energiu (pohony)
 • na chemickú energiu (akumulátory, primárne články)
 • na iné druhy energie

Sortiment elektrotechnického tovaru

Sortiment elektrotechnického tovaru tvoria:

 • elektroinštalačný materiál
 • svetelné zdroje a svietidlá
 • zdroje elektrického napätia
 • tepelné spotrebiče
 • elektromechanické spotrebiče

Vlastnosti elektrotechnického tovaru

Vlastnosti elektrotechnického tovaru:

 1. účinnosť (účinnosť premeny energie)
 2. energetická náročnosť (spotreba elektrickej energie na plnenie funkcií)
 3. bezpečnosť (tepelná, požiarna, elektrická)
 4. spoľahlivosť (bezporuchový chod)
 5. trvanlivosť (životnosť)
 6. design
 7. opraviteľnosť

Parametre elektrotechnického tovaru

Základné parametre elektrotechnického tovaru:

 1. elektrický príkon [W]
 2. spotreba elektrickej energie [kWh]
 3. elektrické napätie [V]
 4. elektrický prúd [A]
 5. životnosť [h]
 6. teplo [J]
 7. teplota [°C]
 8. objem [l]
 9. tlak [Pa]

Elektrotechnické spotrebiče musia byť konštruované tak, aby sa zamedzilo ohrozeniu zdravia i ohrozeniu funkcií prístroja. Všetky prístroje, ktoré sú distribuované do predaja, musia vyhovovať podmienkam ISO 9000 a viac, a musia prejsť atestáciou v štátnej skúšobni.

Elektroinštalačný materiál

Slúži pre silnoprúdové rozvody, ktoré sa nachádzajú väčšinou v budovách. Členíme ich na:

 1. vodiče (drôty, šnúry, káble)
 2. spínacie zariadenia (vypínače, prepínače, spínače)
 3. istiace zariadenia (poistky, ističe)
 4. pomocný inštalačný materiál (rúrky, vývodky, svorky a svorkovnice, hadice, krabice)

Vodiče

Vodiče (drôty, šnúry, káble …) – medzi najdôležitejšie parametre vodičov patria:

 • materiál živej časti, „žily“ (časť, ktorou prechádza elektrický prúd; väčšinou Cu, Al) -udáva sa prierez v mm
 • typ izolácie (plastová, gumová, kombinovaná)
 • počet žíl – obchodné označenie AYKY 4 x 4:
  • AY – hliníkový vodič (z Al)
  • KY – polyvinylchloridová izolácia
  • prvá 4 – štvoržilový kábel
  • druhá 4 – priemer jednej žily 4 mm

Spínacie zariadenia

Spínacie zariadenia (vypínače, prepínače, spínače) – slúžia k spínaniu, resp. odpínaniu elektrických obvodov. Najdôležitejšie parametre:

 • počet pólov
 • menovitý prúd [A]
 • menovité napätie [V]

Istiace zariadenia

Istiace zariadenia (poistky, ističe) – úlohou je ochrana elektrických obvodov, príp. spotrebičov před poškodením v dôsledku prúdového preťaženia, resp. skratu. Delia sa na:

 • poistky (porcelánové) – ich základom je presne ciachovaný drôt na určitú hodnotu prúdu, ktorý v prípade, že záťaž je vyššia, sa prepáli alebo preruší elektrický obvod
 • ističe (bakelitové) – v prípade skratu, resp. preťaženia prerušujú elektrický obvod

Parametre istiacich zariadení:

 • menovitý prúd [A]
 • počet pólov

Pomocný inštalačný materiál

Pomocný inštalačný materiál (rúrky, vývodky, svorky a svorkovnice, hadice, krabice …) – slúžia k realizácii elektroinštalačných rozvodov

Svetelné zdroje a svietidlá

Svetelné zdroje delíme na:

 1. žiarovky – fungujú na princípe žeravenia volfrámového vlákna. Sú operatívne prevádzkovateľné, majú nízku cenu, ale sú nehospodárne a majú nízku životnosť.
 2. žiarivky – výboj v nízko- alebo strednotlakovom plyne. Majú vyšší merný výkon (50 lm/W), vysokú životnosť (8 – 13 tis. hodín), ale majú veľké rozmery a potrebujú predradené prístroje.
 3. výbojky – výboj v vysokotlakovom plyne. Sú najhospodárnejšie, ich výkon je 120 lm/W, majú vysokú životnosť, ale potrebujú zložité predradené zariadenia a sú i cenovo náročnejšie. Väčšinou – sodíkové výbojky.
 4. LED žiarovky – LED žiarovka je polovodičová žiarovka, ktorá používa LED diódy ako zdroj svetla. Pretože svetelný výkon jednotlivých LED diód je malý v porovnaní s klasickou žiarovkou, používajú sa viaceré diódy súčasne. LED žiarovky sa môžu používať namiesto klasických žiaroviek. Väčšina LED žiaroviek musí obsahovať aj externé obvody, aby boli schopné pracovať so štandardným striedavým prúdom. V porovnaní s klasickou žiarovkou a kompaktnou žiarivkou ponúkajú vyššiu životnosť a efektívnosť pri porovnateľných vstupných nákladoch.

Hlavné parametre:

 • merný výkon [lm/W]
 • svetelný tok [lumen – lm]
 • elektrický príkon
 • elektrické napätie
 • životnosť

Hlavný materiál na výrobu svietidiel je drevo, sklo, kov a plast.

Zdroje elektrického napätia

Galvanické články

Galvanické články premieňajú chemickú energiu na technickú. Sú zdrojmi jednosmerného elektrického napätia. Základom je elektrochemický systém, a to kladná a záporná elektróda elektrolytu. Spojením viacerých elektrických monočlánkov vznikajú batérie. Hlavné parametre galvanických článkov sú:

 1. elektrické napätie
 2. kapacita [Ah]

Akumulátory

Akumulátory premieňajú najprv elektrickú energiu na chemickú (nabíjanie) a potom chemickú energiu na mechanickú (vybíjanie). Poznáme olovený, oceľový a nikel-kambriový akumulátor. Parametre akumulátorov sú:

 1. elektrické napätie (2,5 V na 1 článok)
 2. kapacita [Ah]

Elektrocentrála

Elektrický zdrojový agregát (EZA) alebo elektrocentrála či dieselagregát je elektrické zariadenie premieňajúce mechanickú prácu na elektrické napätie. Patrí medzi generátory elektrického napätia. Elektrické zdrojové agregáty využívajú fyzikálny jav elektromagnetizmus. EZA sa skladajú z troch základných častí, a to hnacieho motora, alternátora a rozvádzača. Ako hnací agregát sa používajú benzínové, naftové alebo plynové motory. Základným princípom elektromagnetizmu je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičami ktorými preteká elektrický prúd, resp. interakcia týchto polí s magnetickým poľom permanentného magnetu. Túto silu nazývame Lorentzova sila. V bežnom elektrickom zdrojovom agregáte posobí rotor krútiacim momentom tak, aby magnetické pole vytvárané vo vodičoch rotora a magnetické pole statora vytvárali elektrický potenciál na vinutiach statora. Toto napätie je z vinutí odoberané a usmerňované a pomocou rozvádzača a elektrickej siete, privádzané k elektrickým spotrebičom.

Elektrotepelné spotrebiče

Patria sem:

 1. elektrické sporáky, variče, platničky
 2. vykurovacie spotrebiče – akumulačné pece, radiátory, priamožiarové ohrievače
 3. ohrievače vody – bojlery (zásobníkové, prietokové)
 4. drobné domáce elektrotepelné spotrebiče – kávovary, grily, fritézy, kulmy
 5. mikrovlné rúry
 6. hladiče a mangle

Spoločnou črtou elektrotepelných spotrebičov je premena elektrickej energie na tepelnú. Parametre elektrotepelných spotrebičov:

 • elektrický výkon
 • spotreba elektrickej energie na vykonanie určitej funkcie [kWh]
 • kapacita funkcií ( napr. objem zásobníka vody, počet funkcií … )
 • hygienicko-zdravotnícke parametre
 • bezpečnosť (tepelná, požiarna, elektrická)

Elektromechanické spotrebiče

Elektromechanické spotrebiče delíme na:

 1. mechanické elektromechanické spotrebiče – vysávače, mixéry, mlynčeky, krájače, odšťavovače
 2. kombinované elektromechanické spotrebiče – práčky, chladničky, mrazničky, sušiče vlasov, umývačky riadu

Spoločnou črtou elektromechanických spotrebičov je premena elektrickej energie na mechanickú (mechanické spotrebiče), resp. premena elektrickej energie na tepelnú, príp. mechanickú (kombinované spotrebiče). Parametre elektromechanických spotrebičov:

 • elektrický príkon
 • spotreba elektrickej energie na jednotku vykonávanej funkcie [kWh]
 • kapacita funkcie (napr. hmotnosť, objem, počet kusov)
 • programová a funkčná vybavenosť (napr. počet a typ programov)
 • hlavné úžitkové parametre (napr. u chladničky objem v litroch, u vysávačov podtlak v hPa alebo objem vzduchu, u umývačiek riadu veľkosť alebo počet umytých riadov)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 3.4.2008 a aktualizovaný 7.12.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • MLÁKAY, J.: Tovaroznalectvo nepotravinárskych produktov, Ekonomická univerzita v Bratislave 182 s, ISBN 978-80-225-3394-2 Bratislava 2012
 • MLÁKAY, J.: Tovaroznalectvo priemyselného tovaru, Ekonomická univerzita v Bratislave 165 s, ISBN 879-80-225-2932-7 Bratislava 2010

Pridaj komentár