(EuroEkonóm.sk,  0)

Sortiment elektrotechnického tovaru tvoria prístroje, zariadenia, ktorých účelom je premieňať elektrickú energiu na iné, spotrebiteľsky užitočné druhy energií, ako napr. :
– na tepelnú energiu (elektrický ohrev)
– na svetelnú energiu (svetelné zdroje a svietidlá)
– na mechanickú energiu (pohony)
– na chemickú energiu (akumulátory, primárne články)
– na iné druhy energie

Sortiment elektrotechnického tovaru tvoria :
1. elektroinštalačný materiál
2. svetelné zdroje a svietidlá
3. zdroje elektrického napätia
4. tepelné spotrebiče
5. elektromechanické spotrebiče

Vlastnosti elektrotechnického tovaru :
– účinnosť (účinnosť premeny energie)
– energetická náročnosť (spotreba elektrickej energie na plnenie funkcií)
– bezpečnosť (tepelná, požiarna, elektrická)
– spoľahlivosť (bezporuchový chod)
– trvanlivosť (životnosť)
– design
– opraviteľnosť

Základné parametre elektrotechnického tovaru :
a) elektrický príkon [W]
b) spotreba elektrickej energie [kWh]
c) elektrické napätie [V]
d) elektrický prúd [A]
e) životnosť [h]
f) teplo [J]
g) teplota [°C]
h) objem [l]
i) tlak [Pa]

Elektrotechnické spotrebiče musia byť konštruované tak, aby sa zamedzilo ohrozeniu zdravia i ohrozeniu funkcií prístroja. Všetky prístroje, ktoré sú distribuované do predaja, musia vyhovovať podmienkam ISO 9000 a viac, a musia prejsť atestáciou v štátnej skúšobni.

ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL

Slúži pre silnoprúdové rozvody, ktoré sa nachádzajú väčšinou v budovách. Členíme ich na :
a) vodiče (drôty, šnúry, káble …) – medzi najdôležitejšie parametre vodičov patria:
– materiál živej časti, „žily“ (časť, ktorou prechádza elektrický prúd; väčšinou Cu, Al) ? udáva sa jako prierez v mm?
– typ izolácie (plastová, gumová, kombinovaná)
– počet žíl ? obchodné označenie AYKY 4 x 4 :
AY – hliníkový vodič (z Al)
KY – polyvinylchloridová izolácia
prvá 4 – štvoržilový kábel
druhá 4 – priemer jednej žily 4 mm?

b) spínacie zariadenia (vypínače, prepínače, spínače) – slúžia k spínaniu, resp. odpínaniu elektrických obvodov. Najdôležitejšie parametre:
– počet pólov
– menovitý prúd [A]
– menovité napätie [V]
c) istiace zariadenia (poistky, ističe) – úlohou je ochrana elektrických obvodov, príp. spotrebičov před poškodením v dôsledku prúdového preťaženia, resp. skratu. Delia sa :
– poistky (porcelánové) ? ich základom je presne ciachovaný drôt na určitú hodnotu prúdu, ktorý v prípade, že záťaž je vyššia, sa prepáli alebo preruší elektrický obvod
– ističe (bakelitové) ? v prípade skratu, resp. preťaženia prerušujú elektrický obvod
Parametre istiacich zariadení :
– menovitý prúd [A]
– počet pólov

d) pomocný inštalačný materiál (rúrky, vývodky, svorky a svorkovnice, hadice, krabice …) – slúžia k realizácii elektroinštalačných rozvodov

SVETELNÉ ZDROJE A SVIETIDLÁ

Svetelné zdroje delíme na :
1. žiarovky ? fungujú na princípe žeravenia volfrámového vlákna. Sú operatívne prevádzkovateľné, majú nízku cenu, ale sú nehospodárne a majú nízku životnosť.
2. žiarivky ? výboj v nízko- alebo strednotlakovom plyne. Majú vyšší merný výkon (50 lm/W), vysokú životnosť (8 – 13 tis. hodín), ale majú veľké rozmery a potrebujú predradené prístroje.
3. výbojky ? výboj v vysokotlakovom plyne. Sú najhospodárnejšie, ich výkon je 120 lm/W, majú vysokú životnosť, ale potrebujú zložité predradené zariadenia a sú i cenovo náročnejšie. Väčšinou – sodíkové výbojky.
Hlavné parametre :
– merný výkon [lm/W]
– svetelný tok [lumen – lm]
– elektrický príkon
– elektrické napätie
– životnosť
Materiál pre svietidlá – drevo, sklo, kov, plast …

ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA

1. galvanické články ? premieňajú chemickú energiu na technickú. Sú zdrojmi jednosmerného elektrického napätia. Základom je elektrochemický systém, a to kladná a záporná elektróda elektrolytu. Spojením viacerých elektrických monočlánkov vznikajú batérie. Hlavné parametre:

– elektrické napätie
– kapacita [Ah]
2. akumulátory ? premieňajú najprv elektrickú energiu na chemickú (nabíjanie) a potom chemickú energiu na mechanickú (vybíjanie). Poznáme olovený, oceľový a nikel-kambriový akumulátor. Parametre :
– elektrické napätie (2,5 V na 1 článok)
– kapacita [Ah]

ELEKTROTEPELNÉ SPOTREBIČE

Patria sem:
a) elektrické sporáky, variče, platničky
b) vykurovacie spotrebiče – akumulačné pece, radiátory, priamožiarové ohrievače
c) ohrievače vody – bojlery (zásobníkové, prietokové)
d) drobné domáce elektrotepelné spotrebiče – kávovary, grily, fritézy, kulmy ….
e) mikrovlné rúry
f) hladiče a mangle
Spoločnou črtou je premena elektrickej energie na tepelnú. Parametre :
– elektrický výkon
– spotreba elektrickej energie na vykonanie určitej funkcie [kWh]
– kapacita funkcií ( napr. objem zásobníka vody, počet funkcií … )
– hygienicko-zdravotnícke parametre
– bezpečnosť (tepelná, požiarna, elektrická)

ELEKTROMECHANICKÉ SPOTREBIČE

1. mechanické ? vysávače, mixéry, mlynčeky, krájače, odšťavovače …
2. kombinované ? práčky, chladničky, mrazničky, sušiče vlasov, umývačky riadu…
Spoločnou črtou je premena elektrickej energie na mechanickú (mechanické spotrebiče), resp. premena elektrickej energie na tepelnú, príp. mechanickú (kombinované spotrebiče). Parametre :
– elektrický príkon
– spotreba elektrickej energie na jednotku vykonávanej funkcie [kWh]
– kapacita funkcie (napr. hmotnosť, objem, počet kusov, … )
– programová a funkčná vybavenosť (napr. počet a typ programov, …)
– hlavné úžitkové parametre (napr. u chladničky objem v litroch, u vysávačov podtlak v hPa alebo objem vzduchu, u umývačiek riadu veľkosť alebo počet umytých riadov …)

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.