(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Analýza výrobku pripravuje hlavne rozhodnutia o konkrétnom stave výrobku na daných národných trhoch. Analýza sortimentu naproti tomu podporuje racionálne rozhodovanie o kompletnom sortimente na úrovni celkového podnikania alebo jednotlivých trhoch. Konkrétna voľba daného typu analýzy závisí skôr od daného stavu rozhodovania.

ANALÝZA VÝROBKU
Ak sa má na určitý trh uviesť nový výrobok, musia sa pomocou stanovenia diferencovaných trhových segmentov nájsť medzery. Podstatnou pomocou môže byť vykonanie a vyhodnotenie analýz pozície výrobku. Ak sa uvažuje výrobky nachádzajúce sa už na trhu danej krajiny zmeniť, na základe vývoja trhu eliminovať a nahradiť novými výrobkami, odporúča sa analýza životného cyklu. Ak podnik použije pre rozličné výrobky rozhodovaciu pomoc, a to využitím sledu uzatváraní jednotlivých trhov, ako aj voľbu optimálnych miest pre výrobu, možno prípadne použiť analýzu výrobkového cyklu svetového obchodu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár