(, EuroEkonóm.sk ,  0)

VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV

Vzdelávanie pracovníkov je súhrn všeobecných, odborných, teoretických a praktických vedomostí, ktoré človek cieľavedome získava v priebehu vzdelávacieho procesu v školskom systéme alebo iných vzdelávacích zariadeniach

KVALIFIKÁCIA

Kvalifikácia je daná profilom prípravy na povolanie, kt. je potrebný pre dané prac. miesto a dĺžku práce. Kvalifikácia existuje iba vo vzťahu k zamestnaniu. Vzdelanie je dané stupňom dokončenia školského vzdelania a objemom všetkých vedomostí a schopností, ktoré pracovník behom svojho života získal.

CIELE A VÝZNAM VZDELÁVANIA

Ciele a význam podnikového vzdelávania pracovníkov sú:

  • prehlbovať úroveň ich vedomostí a schopností a zmeniť ich profesionálne /resp. pracovné/ správanie za účelom zníženia rozdielu medzi charakteristikou zamestnanca a požiadavkou na neho kladenou. Jednou z ciest na znižovanie tohoto rozdielu je realizácia tréningov, čiže vzdelávacích programov.
  • zabezpečenie vysokej profesionálnej úrovne každého pracovníka formovaním pracovných schopností a formovanie osobnosti pracovníka a sociálnych vlastností, ktoré ovplyvňujú správanie, vedomie a motiváciu pracovníka a odrážajú sa v medziľudských vzťahoch na pracovisku

Ciele musia byť neustále aktualizované s ohľadom na výsledky analýzy obsahu prac. miesta a výsledky analýzy spôsobilosti a musia úspešne vykonávať potrebné činnosti.

FÁZY VZDELÁVANIA

Celý systém vzdelávania pracovníkov je možné rozčleniť do fáz:

  • a) identifikácia potreby vzdelávania
  • b) plánovanie vzdelávania
  • c) realizácia vzdelávania
  • d) hodnotenie vzdelávania

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 15.4.2008 a aktualizovaný 14.11.2010. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár