(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Služba = akákoľvek činnosť alebo schopnosť, ktorú môže jedna strana ponúknuť druhej. Služba je svojou podstatou nehmotná a nevytvára žiadne hmotné vlastníctvo. Poskytovanie služby môže byť, ale nemusí, spojené s hmotným produktom.

V USA a záp. krajinách je okolo 70% ľudí zamestnaných v službách a okolo 50% ľudí majú výdaje za služby. Toto číslo rastie a v roku 1997 pracovalo 79% ľudí v službách a 53,3% ľudí nakupovalo v oblasti služieb.

Tento ukazovateľ používania služieb hovorí o kvalite krajiny (čím väčší ukazovateľ, tým je krajina bohatšia).
Možno povedať, že hmotné statky sú obmedzené. Služby ako nehmotné statky sú neobmedzené a ľudia ich prijímajú vo väčšom rozsahu.
Získavanie konkurenčnej výhody je položené vo sfére služieb. Z makropohľadu existujú činnosti, ktoré by sme viac mohli zaraďovať do samostatnej sféry služieb (pohostinstvo).

Členenie:

Služby môžu tvoriť malú, alebo podstatnú časť ponuky trhovej firmy. Z tohto hľadiska rozlišujeme 5 kategórií trhovej ponuky:

• poskytovanie „čistého výrobku“ = je to hmatateľný tovar s ktorým nie je spojená žiadna služba.
• hmatateľný tovar so sprievodnými službami – oni slúžia na zvýšenie spotrebiteľskej príťažlivosti. (bezplatný servis, ručenie, doprava výrobku a inštalácia).
• služba so sprievodnými výrobkami a služby (letecká spoločnosť poskytuje dopravu a letušky obsluhujú hmotnými statkami).
• čistá služba = činnosť pozostáva len zo služieb (školstvo,…)

VŠETKY SLUŽBY ROZČLEŇUJEME:
A) Podľa miesta produkcie a miesta spotreby
B) Podľa vlastníctva (verejné služby, súkromné služby, štátna správa,…)
C) Podľa rozsahu trhových vzťahov využívaných poskytovateľom (komerčné a
soc. služby,…)
D) Podľa vlastností, ktoré tvoria ich úžitkovú hodnotu (ubytovacie,
stravovacie, dopravné,…)
E) Podľa typu obchodu sa služby delia na:
1) Služby založené na zariadeniach – použitie automatizovaných
služieb, zabezpečovanie vysokokvalifikovanej (software) a
nízkokvalifikovanej (obsl. kávovaru) zamestnanosti.
2) Služby založené na ľuďoch – nekvalifikované, kvalifikované,
vysokokvalifikované práce.
3) Služby podľa uspokojovaných potrieb – osobné a obchodné.
4) Podľa druhu služby:
– služby pre obyvateľov a domácnosti,
– služby pre podnik. sféru,
– služby pre národné hospodárstvo,
– služby pre spoločnosť ako celok.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008 a aktualizovaný 28.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár