( EuroEkonóm.sk,  0)

Pozrite si najčastejšie používané anglické frázy, ich použitie v angličtine a ich český význam. Frázy sú zoradené podľa abecedy, na vyhľadávanie môžete použiť vyhľadávaciu funkciu prehliadača (CTRL+F).

Anglické frázy – A

Answer the door! – jděte otevřít dveře!

Are you serious – myslíte to vážně

As a matter of fact /také : in the matter of fact/ – ve skutečnosti, vlastně I’ve got it = I have got it – mám to

As soon as you can – co nejdříve, jak nejdříve budeš moci

At what time – v kolik hodin

Attention – pozor

Anglické frázy – B

Be more considerate! – trochu víc uvažuj !

Be off at once – koukejte zmizet!

Be that as it may – ať je tomu jakkoliv

Better buy – nebo totéž – you better buy – raději kup

Bill = William – Vilém

Business, you know – to víte, obchod

By the way – mimochodem

Anglické frázy – C

Can you beat it? – /hovor./ – dokážete to přetrumfnout?

Can you fix it – umíte to spravit?

Come along with me and have a drink = pojď se se mnou něčeho napít – velmi běžná fráze – jeden z nejobvyklejších přátelských projevů mezi muži

Come right in – jen pojďte dál

Come, come Lady Astor – ale, ale Lady Astorová

Anglické frázy – D

Dear me – to mne podržte!

Dear Mr. – Vážený pane /oslovení v úvodu dopisu/

Detour – objížďka

Did you enjoy the meals – chutnalo Vám?

Did you read that ad /advertisement/ – četl jsi ten inzerát?

Do you mind – máte něco proti tomu /odpovíte-li „yes“, znamená to, že máte námitky

Do you remember something in particular – vzpomínáte si na něco zvláštního

Don’t beat around the bush – nechoďte okolo horké kaše, /doslova nebijte okolo křoví/

Don’t bother – neobtěžujte, neotravujte

Don’t call me names – nenadávejte mi!

Don’t mention it – nestojí to za řeč /jedna z odpovědí na Thank you/

Don’t mind if I do – nezlobte se jestliže tak učiním

don’t worry – nedělej si starosti

Don’t you realize – neuvědomujete si, že…

dressing – poleva na salát, např. hlávkový /ocet, olej…/

Anglické frázy – E

Easy does it! – bez násilí to jde líp, /bez příliš velké snahy nebo síly to jde líp/

Everything’s all right – všechno je v pořádku

Fetch me – podejte mi, obstarejte mi, strčte mne /posuňte mne, t.j. dejte mne tam a tam/

Anglické frázy – F

Fill her up – nalejte plnou nádržku

Anglické frázy – G

Gasoline /nebo zkráceně GAS/ – benzin – počítá se na galony

Get me something /to eat/ – přineste mi něco /k jídlu/

Get out! – táhněte! Ven!

Give me a hand – pomozte mi

Give me a ring – zatelefonuj mi, brnkni mi

Give me hand – pomozte mi!

Go ahead! – Tak do toho, spusťte

Gonna=I’m gonna= I’m going to – mám v úmyslu, budu… /falešný budoucí čas/

Anglické frázy – H

Have a good time – mějte se dobře

Have you a light – máte „oheň“ – (říkají kuřáci)

Have you seen /Mary/ lately – viděla jsi /Marii/ v poslední době

He enjoyed it – opravdu se to líbilo

He is said – říká se o něm

He thumbs his nose – dělá dlouhý nos

He will never find out – on na to nikdy nepřijde

Help yourself! – dobrou chuť /doslova: poslužte si/

Here we go – tak do toho

Here you are – tak tady je to, tak tady to máte

Here you are – tak tady to máte

He’s licked – je vyřízen, hotov, prohrál

Hoping to hear again from you soon – doufaje, že mi dáte brzy zprávu /doslova: doufaje, že o Vás brzy uslyším/

How about … _ co takhle…

How are you – jak se máte?

How are you getting along – jak se Vám vede?

How are you? – jak se máte?

How come? – jak to přijde, že.. Jak to, že…?

How dare you! – jak se opovažujete!

How do you do – používá se při představování = “ těší mě“.

How do you do? – doslova: jak děláte, ale používá se tam, kde my říkáme“dobrý den“, čili je to pozdrav a odpovídá se na něj opět: How do you do.

How do you do? – doslova jak to děláte – tento tvar ustrnul a změnil se ve zdvořilý pozdrav asi jako naše, Dobrý den a proto se na něj odpovídá rovněž: How do you do.

How do you want them done – na jaký způsob atd. chcete mít udělaný /př.vajíčka/

How dreadful – to je něco děsného It’s perfectly all right – je to naprosto v pořádku

How is your sister – jak se má Vaše sestra

How much does it cost = how much is it – co to stojí

Anglické frázy – I

I am an old-fashioned woman – jsem staromódní žena

I am broke – jsem „švorc“- hovorově běžný výraz

I am broke /slang/ – jsem švorc

I am fine – je mi prima, mám se dobře

I am flat broke – jsem úplně švorc

I am glad – jsem rád

I am glad that… jsem rád, že

I am glad to meet you, I am sure – jsem opravdu velmi potěšen, že Vás poznávám /s Vámi se setkávám/

I am going to – hodlám, mám v úmyslu /viz: falešný bud. čas/

I am going to – hodlám /něco udělat, tzv. falešný budoucí čas/

I am going to … – mám v úmyslu, hodlám /viz. faleš. budoucí čas/

I am hungry as a horse – mám hlad jako vlk /doslova kůň/

I am in a hurry – jsem ve spěchu, pospíchám

I am in a hurry – pospíchám

I am not very well – moc dobře se mi nevede

I am on a diet – držím dietu

I am short of /out of/ money – nemám dost peněz

I am sick of everything – mám všeho dost /po krk/

I am sorry – lituji, je mi líto

I am sorry for you – lituji Vás

I am sorry for… lituji /někoho/

I am sorry, really I am – je mi líto, opravdu líto

I am sory to say – lituji, že musím říci…

I am sure – jsem si jist, určitě

I am sure you are right – jistě (jsem si jist, že…), máte pravdu

I am thhrough with it – už jsem s tím skoncoval

I am through with you – už jsem s Vámi skoncoval

I am to see Mr. XY. – přišel jsem navštívit pana XY.

I am very busy – mám hrozně moc práce

I am wondering = 1. rád bych věděl, 2. to se divím, 3. to mi leží v hlavě

 

I’m busy – mám teď moc práce

I’m going to … hodlám, mám v úmyslu (viz. faleš. budoucí čas)

I’m in a jam – jsem v kaši /rejži/

I’m in love with you – jsem do Vás zamilován

I’m on my way – již běžím, již se řítím

 

I beg to request – dovoluji si požádat

I beg your pardon – prosím?

 

I can’t get it started – nemohu to nastartovat

I don’t know what to do first – nevím co dříve dělat

I don’t think so – myslím, že ne

I don’t think so – myslím, že ne

 

I doubt it – o tom pochybuji, to se mi nezdá

I have no fancy for = neoblibuji …

I haven’t got any money left – nezbyly mi žádné peníze

I haven’t seen you for ages – neviděl jsem Vás hrozně dlouho

 

I changed my mind – rozmyslel jsem si to

I changed my mind – rozmyslel jsem si to

 

I must be going – musím jít

I must be going – musím jít

I must go for shopping – musím jít nakupovat

I remain yours very sincerely – zůstávám v upřímné úctě /běžná fráze v dopise/

I shall manage myself – zařídím to sám

I shall think it over – budu o tom přemýšlet, rozmyslím si to

 

I want you to have a good look around – ale, aby se dobře rozhlédl

I wish I were you – rád bych byl na Vašem místě Not really? – opravdu?

I wish to inform you – dovoluji si Vás informovat

I wonder – 1. divím se – 2. rád bych věděl

I wonder who that can be – to bych rád věděl, kdo to může být

I won’t be long /I will not/ – nebudu tam dlouho

I would do with … – postačí

I wouldn’t do if I were you – na Vašem místě bych to nedělal

 

I’d love to go there – hrozně rád bych tam šel

I’d love to have – strašně ráda bych si dala

if he finds out – jestliže na to přijde

If that is what you want – jestli je to co chceš

If we go on like this – budeme-li to dělat takhle dál

 

I’ll be only glad to – bude mi jenom ctí …, velmi rád …

I’ll punch his nose – /hovor./ dám mu přes hubu / doslova: praštím ho do nosu/

I’ll take no chances – neriskuji

 

In advance – předem

In order to make up for – za účelem (proto), abychom napravili

In the course or – během

 

Is it possible for you? = můžete? (je to pro Vás možné) If you do not mind = nemáte-li nic proti tomu, nemáte námitek Do you mind? = máte něco proti tomu, máte námitky?

Is that right? – že je to pravda?

Is that so? – vážně?

Is that so? – vážně?

 

Isn’t that shocking? – není to hrozné? /otřesné?/

It does not work – „nefunguje to“

It doesn’t matter – to nevadí, to nehraje roli, to není rozhodující

 

It is a pity – to je škoda

It is about a mile away – je to asi míli odtud

It is not nice of you – není to od Vás hezké

It is out of order – nefunguje to

It is quite rare around here = tady je to zcela vzácné What do you mean by … = co myslíte tím…

It is worth seeing – stojí to za vidění

It is worth while – stojí to za to

It is worth while – stojí to za to

 

It must have been – musel být, muselo to být /viz kapitolu o „mrzácích“/.

It sounds fishy /slang/ – to se mi moc nezdá

 

It will be difficult to find out – bude těžké na to přijít

It will be more than enough – to bude až, až /víc než dost/

It will do – postačí, bude stačit

It will do /nebo také: that will do/ – to bude stačit, to bude ono

It will take a long time – bude to dlouho trvat

 

It’s awfully nice of you – je to od Vás hrozně hezké

It’s better – je lépe

It’s gone – je pryč /nebo v případě nějaké osoby – He, she is gone

It’s nice of you to have come – je hezké od Vás, že jste přišel

It’s no good – je to špatné .., nemá to smysl.., význam

It’s no use – nemá to smysl, nemá to význam

It’s none of your business – do toho Vám nic není

It’s rather funny – to je dost legrační

It’s up to you – záleží na Vás co a jak

It’s way beyond my means – je to daleko mimo mé možnosti=na to nemám

It’s way beyond our means – na to zdaleka nemáte

I’ve got = I have got = I have

Anglické frázy – J

Just around the corner – zrovna za rohem …

Just as you wish – jak si přejete!

Anglické frázy – K

Keep left – držte se vlevo

Keep right – držte se vpravo

keep the change – nechte si drobné (od cesty)

Keep to the right – držte se vpravo

Keep trying – stále se pokoušej

Anglické frázy – L

Left………………… – levý……………………………..

Let me have some lines – pošli mi /napiš mi/ pár řádků

Let me know – dejte mi vědět

Let me see – počkejte, počkejte

Let us go /zkráceně: let’s go!/ = pojd’me

Let’s get started – Tak začneme ne?

Let’s have it – tak ven s tím

Look at me – podívejte se na mne

Look here – podívejte, hleďte, hele

Look here – hleďte, pohleďte (takové zdvořilé „hele“)

Look here Mom – podívej se mami..

Look out – pozor

Anglické frázy – M

Make it forty dollars – doslova : udělejte to na 40 dolarů – volně: tady máte 40 dolarů a zbytek si nechte

Make up your mind – rozhodněte se

Make yourself comfortable – udělejte si pohodlí

Maximum speed 55 miles – max. rychlost 88 km

Mind what you’re saying – dejte si pozor na to, co říkáte

Mind your own business – hleďte si svého

Minimum speed 40 miles – nejmenší rychlost 64 km

Mr. X. reporting Sir – hlásí se pan X.pane

Mr. X. to see you – pan X. přišel, aby Vás navštívil a podobně

Mrs.= Missis /misiz/ – paní

My Goodness – ty má dobroto, proboha

My time is up – můj čas vypršel /ostatní obraty jsou již zcela běžné a zcela nepohádkové/.

Anglické frázy – N

No matter whether… – bez ohledu na to zda…

No U turn – zákaz otáčení

not at all – není zač – jedna z běžných odpovědí na „thank you“

Nothing doing /slang/ – ne, to nepřichází v úvahu, to nejde

Nothing like that – nic takového

Anglické frázy – O

Offering you again our apology – znovu se Vám omlouvajíce

Oh I see! – aha

Oh my gosh! – jemináčku!

Oh please do! – jenom, prosím Vás, to udělejte – moc Vás prosím

On second thought – když ale tak o tom přemýšlím, napadá mne

On second thought – když jsem o tom znovu přemýšlel, při správné myšlence

On this occasion – při této příležitosti

Once upon a time there was … Obrat vyskytující se hlavně v pohádkách – znamená naše „byl jednou jeden atd.“

One by one – jedno po druhém

Anglické frázy – P

Please – prosím!nikdy se tímto slůvkem neodpovídá na anglické „thank you“ -děkuji Vám

Please sit down and join us – prosím posaďte se a připojte se k nám

Please take a seat – prosím přijměte místo – prosím sedněte si

Plenty of … – spousta …

Anglické frázy – R

Referring to your letter of… – odvolávajíce se na Váš dopis ze dne…

right away – ihned (totéž co immediately)

Right lane closed – pravý jízdní pruh uzavřen

Road closed – silnice je uzavřena

Anglické frázy – S

Scrambled eggs – míchaná vajíčka

Straight up eggs – „volská oka“ /vajíčková/

she has no manners – nemá žádné chování

Show him in – pošlete ho sem, ať vejde

Signals ahead – pozor přijdou dopravní světla

So I thought I might have a look – tak jsem myslel/a/, že bych se podíval/a/

So that’s why – tak proto /aha/

Anglické frázy – T

Take a good care of your niece – hezky se starej o svou neteř

Take it easy – neběžnější fráze hovor. američtiny, my bychom k jejímu vystižení použili: Neber si to tak, jen žádný „nervák“, nesmíš to tak, rvát, samozřejmě podle situace, kdy to říkáme, např. když někdo se snaží zdvihnout nějaký těžký předmět, namáhá se seč může, pot mu odstřikuje a my mu řekneme: nesmíš to tak rvát, podívej , ono to jde lehce.

Tell me your particulars – sdělte mi svá osobní data

Thank God – bohudík

That is /nebo zkráceně : that s/ all right – to je v pořádku /a je to rovněž jedna z nejčastějších odpovědí na Thank you/

That thief must not think that… and GET AWAY WITHIN… – a že mu to projde

That was a tough one – ten byl opravdu obtížný k jednání /hovor. ten byl tuhej/

That will do – to postačí, tak to bude dobré

That’s awfully nice of you – to je od Vás strašně milé

That’s funny – to je srandovní, divné, legrační

That’s nice of you to say so – je to hezké od Vás, že to říkáte

that’s settled – ujednáno

That’s the way it is – takové už to je

That’s what you need – to je to, co potřebujete

The pleasure is all mine – potěšení je na mé straně

The pleasure’s all mine – potěšení je na mé straně

There is no hurry – není spěch

There is nothing like that around here – nic takového tady není

There is nothing serious I can talk about – nedá se s Vámi o ničem vážném mluvit

There’s no doubt about it – není o tom pochyb

These are no good any more – ty už nestojí za nic

They lived happily ever after … rovněž pohádkový obrat- naše: „A žili šťastně a byl tam zvonec a pohádky je konec.“ – Doslova s „a žili šťastně pak dál a stále dál.“

Things and times are to be taken the way they come – věci a doba se musí brát tak jak přicházejí

Things like that.. – takovéhle věci

Thus, to ease the matter – tak, usnadnění záležitosti (věci)

To be gone – být pryč, např. He’s gone=on je pryč, odešel

to be in love – být zamilován

To be in the nude – být neoblečen, být nahý

to be of age – být plnoletým

To come true – uskutečnit se

To give everything a second thought – nechat si to rozležet v hlavě

To have a minute spare – mít chvilku volnou

to take care of – pečovati o někoho, starati se o někoho

To tell the truth – abych řekl pravdu I am much obliged to you – jsem Vám velmi zavázán (velmi běžná zdvořilůstka). USA 1 galon = asi 4 litry.

Anglické frázy – W

Wanna=I wanna=I want to – chci

Was there anything wrong? – stalo se něco nepříjemného

Watch for deer – pozor na zvěř přebíhající přes silnici

we are in jam – jsem v „kaši“

We are sending under a separate cover – posíláme Vám v jiném dopise nebo balíku

We hope that you will succeed – doufáme, že se Vám podaří

We must not keep her waiting – nesmíme ji nechat, aby čekala

We’ll do our best I assure you – ujišťuji Vás, že budeme dělat , co budeme moci

Well done steak – propečený biftek medium done – středně propečený

What about … – a co …

What about me – a co já?, nebo: a co pro mne?

What about you? – no a co Vy,

What can I do for you – co mohu pro Vás udělat, čím mohu sloužit

What do I do with it=What am I to do with it – co s tím mám dělat

What do you do – co děláte?

What do you make of it? – co z toho usuzujete?

what is it – co je to ( hovorově: Co je? Co máš nového?)

what’s up nie what is it = myslim to co ste vy prelocili ako hovorove co je noveho aspon v Usa

What is the time? – kolik je hodin?

What of it – no a co z toho

What was on? – co se dělo nebo co se hrálo?

What was the matter – co se stalo

What was wrong with it? – co s tím bylo?

What will the people think about us – co si o nás lidi pomyslí

What will you have – co si dáte? co račte poroučet? /také – what will that be?/

What’s happened – co se stalo

What’s his phone number – jaké má telefonní číslo, jaké má číslo telefonu

What’s on your mind – co máte na mysli

What’s that? – co to?

What’s the big idea – co je to za nápad

What’s up – co je?

What’s use of – jaký má smysl…

Which is the way – kudy se jde…?

Who is starring? – kdo hraje hlavní roli?

Will that be of any help to you? – pomůže Vám to?

Anglické frázy – Y

You are my only friend – ty jsi mým jediným přítelem… /kyní/

You are right = máte pravdu As for the … = pokud se týče …

You are shadowed – jste sledován, /stopován/

You are telling me – mně to budete povídat …

you are welcome – jste vítán

You bet – /jedno z nejčastějších rčení/ – doslova : na to vsaď – použijeme k vyjádření myšlenky: No to bych prosil!

You don’t have to be ! – nemusíte /být/

You may leave now to carry on your duty – můžete teď odejít, pokračovat ve službě

Your letter in hand – obdrželi jsme Váš dopis, (doslova: Váš dopis je k ruce)

You’re kidding – /slang/ Vy žertujete, děláte si legraci, srandu

You’re welcome – jste vítán – také nejběžnější odpověď na Thank you.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 9.6.2016 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.