(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Formulár – Výskum trhu – Ratingové škály

Download súboru

Stiahnite si súbor Formulár – Výskum trhu – Ratingové škály (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Formulár – Výskum trhu – Ratingové škály.


1. Ako často sledujete televíziu vo všeobecnosti ?
1- často
2- občas
3- veľmi často
4- zriedkakedy
5- nesledujem
2. Ako často sledujete TV Global ?
1- často
2- občas
3- veľmi často
4- zriedkakedy
5- nesledujem
3. Ohodnoťte prosím nasledujúce relácie pomocou uvedenej stupnice.
1- veľmi ma zaujíma
2- zaujíma ma
3- viac ma zaujíma ako nezaujíma
4- nezaujíma ma
5- vôbec ma nezaujíma
hodnotenie
a) Ranné vysielanie
b) Hudobné relácie
c) Seriály
d) Telenovela
e) Večerný film
f) Televízne správy
g) Erotika
4. V ktorom čase najčastejšie sledujete TV Global ? Zaznačte krížikom (x)
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
5. Ako sa Vám páčia jednotlivé programy ?
1- nepredstaviteľne sa mi páčia
2- veľmi sa mi páčia
3- páčia sa mi
4- nepáčia sa mi
5- veľmi sa mi nepáčia
6- nepredstaviteľne sa mi nepáčia
6. Ako ste spokojný s úrovňou spravodajských relácií ?
1- nadmieru spokojný
2- veľmi spokojný
3- spokojný
4- nespokojný
5- veľmi nespokojný
7. Ako hodnotíte úroveň spravodajstva ? Vyznačte na úsečke krížikom.
objektívne neobjektívne
8. Ako sa Vám páči reklama vysielaná v TV Global ?
1- nepredstaviteľne sa mi páčia
2- veľmi sa mi páčia
3- páčia sa mi
4- nepáčia sa mi
5- veľmi sa mi nepáčia
6- nepredstaviteľne sa mi nepáčia
9. Ako hodnotíte účinnosť reklamy vysielanej v TV Global ? Vyznačte na úsečke krížikom.
presvedčivá nepresvedčivá
10. Ako reklama vysielaná v TV Global pôsobí na Vaše nákupné rozhodnutia ?
1- veľmi silno ma ovplyvňuje
2- silno ma ovplyvňuje
3- ovplyvňuje ma
4- je mi ľahostajná
5- neovplyvňuje ma
6- pri nakupovaní ju vôbec neberiem do úvahy
11. Ako sa Vám páči vzhľad moderátorov ?
1- nepredstaviteľne sa mi páčia
2- veľmi sa mi páčia
3- páčia sa mi
4- nepáčia sa mi
5- veľmi sa mi nepáčia
6- nepredstaviteľne sa mi nepáčia
12. Ako ste spokojný s vysielacím časom Televíznych správ ?
1- nadmieru spokojný
2- veľmi spokojný
3- spokojný
4- nespokojný
5- veľmi nespokojný
13. Ste spokojný s vysielacím časom večerných filmov ?
1- nadmieru spokojný
2- veľmi spokojný
3- spokojný
4- nespokojný
5- veľmi nespokojný
14. Aký postoj máte k jednotlivým filmovým žánrom ?
1- nepredstaviteľne sa mi páčia
2- veľmi sa mi páčia
3- páčia sa mi
4- nepáčia sa mi
5- veľmi sa mi nepáčia
6- nepredstaviteľne sa mi nepáčia
Hodnotenie
a) dokumentárne filmy
b) romantické filmy
c) dobrodružné filmy
d) akčné filmy
e) thrilery
f) horory
g) erotické filmy
15. Zoraďte prosím nasledujúce TV stanice podľa obľúbenosti.
TV Markíza, STV 1, STV 2, TV Global
1
2
3
4

Download súboru

Stiahnite si súbor Formulár – Výskum trhu – Ratingové škály (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár