(, EuroEkonóm.sk ,  5)

Medzinárodný marketing (marketing presahujúci hranice jedného štátu) je vecou podnikateľského názoru. Aktivity podnikania a marketingu musia zodpovedať potrebám medzinárodných odberateľov. Táto filozofia sa zakladá na predstave, že: podnikanie môže čo najviac realizovať podnikateľské a marketingové ciele na svetových trhoch, ak sa vyrába to, čo je odberateľ pripravený kúpiť. Má tak integrujúcu funkciu medzi potrebami medzinárodného zákazníka a cieľovým systémom podnikania. Najprv treba vykonať prieskum trhu, aby sa zistili špecifické potreby zákazníkov na zvolených trhoch na výrobky, ktoré podnik v súčasnosti vyrába, resp. je pripravený ich v budúcnosti vyrábať.

Na základe predpokladanej priority celého sveta ako potencionálnych oblastí odbytu, by malo vedenie podniku orientovať nasadenie všetkých funkčných stratégií na splnenie potrieb svetových zákazníkov. Takto usmernená podnikateľská stratégia P dovoľuje podstatne vyšší stupeň dosiahnutia cieľa, ako pri nasadení neintegrovaných funkčných stratégií.

Odkiaľ sa berú rozdiely účinnosti?
Oblasť výskumu a vývoja by mala orientovať svoje aktivity napr. na vyhotovenie výrobkov pre zákazníkov na celom svete a politika zásobovania by sa mala cieľavedome postaviť do služieb predaja.

Voľba miest výroby v rámci výrobnej politiky by sa mohla orientovať podľa výhod blízkosti k veľkým trhom, ako sú Japonsko a USA, ako aj podľa predpokladu znižovania nákladov na jeden kus. Finančné prostriedky sa vezmú z nákladovo výhodných finančných trhov v príslušných krajinách, využívajúc národné subvencie pri zriaďovaní výrobných základní. Možnosť zohľadnenia aspektu celosvetovej optimalizácie daní.

Tieto predstavu ukazujú, že účinok koordinovanej a integrovanej funkčnej stratégie na zákazníka bude podstatne koncentrovanejší ako bez koordinácie. Podstatné je to, že očakávaný stupeň dosiahnutia cieľa podnikania je pri integrovanej stratégií vyšší.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008 a aktualizovaný 9.1.2011. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

 1. PhoenixRise

  Medzinárodný marketing rozširuje filozofiu podnikania tak, že zahŕňa globálne perspektívy, prispôsobuje produkty a služby potrebám rôznych trhov a zvyšuje konkurencieschopnosť podnikov na medzinárodnej úrovni.

 2. Dizzy

  Môže byť medzinárodný marketing niekedy vnímaný ako forma kultúrneho imperializmu?

 3. Alena

  Áno, v niektorých prípadoch môže byť medzinárodný marketing vnímaný ako kultúrny imperializmus, ak firmy nedostatočne rešpektujú miestne kultúry a trhy presýtili produktmi, ktoré neodrážajú miestne hodnoty.

 4. Lukas Glocka

  Ako zmeny v medzinárodnom marketingu odrážajú globálne politické a ekonomické zmeny?

 5. BlazeRunner

  Zmeny v medzinárodnom marketingu často odrážajú globálne politické a ekonomické trendy, ako sú globalizácia, regionalizácia a digitalizácia, ktoré ovplyvňujú prístupy k trhom, spotrebiteľské správanie a stratégie firiem.

Pridaj komentár