(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Problémy v ekonomickom uvažovaní

Nástrahy pri ekonomickej analýze

Pri ekonomickom uvažovaní môžeme pri troche neskúsenosti naraziť na niektorý z nasledujúcich omylov:

 • Nedodržanie podmienky Ceteris paribus – ak skúmame vplyv jedného meniaceho sa faktora, musíme ostatné factory udržiavať konštantné
 • Omyl post-hoc – ak predpokladáme, že ak jav A predchádzal javu B tak jav A vyvolal jav B (Post hoc ergo propter hoc)
 • Klam kompozície – predpokladáme, že čo platí pre časť platí aj pre celok
 • Klam dekompozície – predpokladáme, že čo platí pre celok platí aj pre jeho časť
 • Subjektívnosť
 • Neistota v ekonomickom myslení – ak si neuvedomíme, že ekonomické zákony platia len vo všeobecnosti, nie pre každý jednotlivý prípad (ekonomické zákony sú len zákony pravdepodobnostné – predpokladajú uričitý vývoj)
 • Ignorovanie sekundárnych účinkov – ak neberieme do úvahy tie účinky, ktoré sa rozvýjajú pomalšie ako primárne. Tieto účinky môžu byť v konečnom dôsledku významnejšie ako primárne

Iný pohľad na omyly a problémy v ekonomickom uvažovaní podľa všeobecnej ekonomickej teórie:

 • nedodržanie predpokladu „ceteris paribus“ – ak chceme skúmať vplyv jednej premennej, musíme odhliadnuť od ostatných činiteľov, ktoré vplývajú na danú skutočnosť.
 • post hoc klam – mylné vyvodzovanie príčinnej súvislosti z časovej následnosti. Ak jav A predchádza javu B, neznamená to, že jav A vyvoláva jav B.
 • omyl kompozície – nesprávne usudzovanie z častí na celok a naopak. Nie vždy to, čo platí a je dobré pre jednotlivú časť celku, je rovnako dobré a rovnako platí aj pre celok.
 • subjektívnosť – s ktorou pozorujeme život okolo
 • neistota v ekonomickom myslení – ekonomické zákony pôsobia ako tzv. zákony veľkých čísel, platia v priemere.
 • ignorovanie sekundárnych účinkov – ktoré bývajú často významnejšie ako primárne.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 15.3.2009 a aktualizovaný 15.6.2018. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

 1. Samuel

  Dobrý deň, máte tam gramatickú chybu v slove ,,rozvýjajú“ pri bode – ignorovanie sekundárnych účinkov.

Pridaj komentár