( EuroEkonóm.sk, )

Inflácia

Prečítajte si kompletne spracovanú supertému o inflácii na stránke Inflácia. Nájdete tam informácie súvisiace s infláciou, vysvetlenie pojmov, vzťahov, makroekonomický i mikroekonomický pohľad a štatistické údaje o inflácii Slovenska.

Inflácia je celkové zvyšovanie cen tovarov a služieb v ekonomike v dlhšom časovom období. Je to stav, kedy sa množstvo peňazí v obehu zvyšuje rýchlejšie, ako rastú reálne ekonomické výkony (výroba tovarov a služieb). To vedie k tomu, že každá jednotka meny má nižšiu kúpnu silu a za rovnaké množstvo peňazí je možné kúpiť menej tovaru a služieb.

Inflácia môže byť spôsobená rôznymi faktormi, vrátane rastu dopytu po tovare a službách, obmedzenej ponuky v dôsledku rastúcich nákladov, zvýšenia miezd alebo zvyšovania sa nákladov na suroviny. Vysoká inflácia môže mať negatívny vplyv na ekonomiku a spôsobiť hospodárske problémy, ako sú zvyšovanie nezamestnanosti, nízka úroveň hospodárskeho rastu a znehodnotenie úspor obyvateľstva.

Témy o inflácii

Supertéma Inflácia obsahuje spracované oblasti:

 1. Definícia pojmu inflácia
 2. Aktuálne informácie o inflácii
 3. Cenová hladina
 4. Cenový index
 5. Čistá inflácia
 6. Ďalšie druhy inflácie
 7. Definície ďalších druhov inflácie
 8. Deflácia
 9. Dezinflácia
 10. Dopytová inflácia
 11. Ekonomický efekt inflácie
 12. Formy inflácie
 13. Inflácia, nezamestnanosť, rast miezd
 14. Jadrová inflácia
 15. Keynesovský pohľad na phillipsovu krivku
 16. Meranie inflácie
 17. Miera inflácie na Slovensku
 18. Monetaristický pohľad na phillipsovu krivku,
 19. Nákladová inflácia
 20. Očakávaná inflácia
 21. Phillipsova krivka
 22. Položky spotrebného koša
 23. Slumpflácia
 24. Spotrebný kôš
 25. Stagflácia
 26. Teórie inflácie
 27. Anticipovaná inflácia
 28. Cválajúca inflácia
 29. Hyperinflácia v Európe a vo svete
 30. Hyperinflácia v Zimbabwe
 31. Hyperinflácia
 32. Keynesovský výklad inflácie
 33. Mierna inflácia
 34. Monetaristický výklad
 35. Neanticipovaná inflácia
 36. Neproporcionálna inflácia
 37. Otvorená inflácia
 38. Potlačená – blokovaná inflácia
 39. Proporcionálna inflácia
 40. Skrytá inflácia
 41. Teórie dopytovej inflácie
 42. Teórie nákladovej inflácie
 43. Teórie zmiešanej inflácie

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.2.2012 a aktualizovaný 24.3.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Komentár sa zobrazí až po schválení.