( EuroEkonóm.sk,  0)

Peer to peer investície

P2P investície sú často označované ako príliš rizikové finančné odvetvie. Kritici im často vyčítajú slabé garancie. Pozreli sme sa preto na to, ako to v skutočnosti je. Aké riziko P2P investície pre bežných investorov predstavujú?

Peer to peer (P2P) investície

Peer to peer (P2P) investície sú novým finančným odvetvím. Odlišujú sa preto od tradičných investičných nástrojov. Napríklad tým, že nepodliehajú dohľadu centrálnych bán. Tým sa to samozrejme nepáči a z času na čas na tento fakt upozornia verejnosť.

Je pravdou, že platformy sprostredkujúce kolektívne investície a pôžičky centrálne banky nekontrolujú. Dôvodom je však to, že legislatíva zaostáva za rýchlym rozvojom tohto finančného odvetvia.Centrálnym bankámtakniktoneukladá právomoc anipovinnosť P2P subjekty dohliadať.

V každom novom odbore je regulácia pozadu za reálnym vývojom. Je to dané predovšetkým zdĺhavým procesom utvárania zákonov,“ konštatuje riaditeľka spoločnosti Bondster, Jana Mücková. „Sme v situácii, kedy by nám regulácia nevadila a sme na ňu pripravení. Myslím si totiž, že P2P sektor potrebuje viac transparentnosti a regulácie, aby sa vyčistil od platforiem, ktoré nefungujú úplne tak, ako majú,“ naznačuje. Dodáva, že zodpovedná a poctivá spoločnosť sa snaží o čo najväčšiu transparentnosť, kvôli svojim vlastným cieľom a zdravým procesom.

Absencia regulácie centrálnou bankou tak automaticky neznamená vyššie riziko. Aj s investovaním do akcií, či dlhopisov jespojené investičné riziko. P2P investície naopak poskytujú garancie, ktoré mnohým tradičným investičným nástrojom chýbajú.

Zabezpečenie nehnuteľnosťou je najvyššou formou garancie

Medzi dve najsilnejšie formy garancie P2P investícií patrí zabezpečenie vkladu nehnuteľnosťou a garancia spätného odkupu.

Záložné právo na nehnuteľnosť sa v úverovom vzťahu považuje za vôbec najsilnejšiu zábezpeku. Používajú ho banky pri zabezpečení hypoték. Aj preto patria hypotéky za najbezpečnejšie finančné operácie bánk, čo im umožňuje úročiť ich aktuálne sadzbou nižšou ako jedno percento.

Zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou jeveľmi obľúbenou formou garancie. Ceny nehnuteľností dlhodobo rastú a realitný trh je dostatočne silný na to, aby umožnil výhodné speňaženie nehnuteľnosti v prípade problémov. Túto formu zabezpečenia poskytujú investorom aj P2P platformy.

Pri zaistení nehnuteľným majetkom je dôležité sledovať parameter LTV (loan to value), ktorý ukazuje pomer medzi výškou dlhu a hodnotou založenej nehnuteľnosti. Čím je LTV nižšie, tým je to pre investora lepšie. Banky na Slovensku prestali nedávno poskytovať takzvané sto percentné hypotéky. Dnes môžu úverom financovať najviac 90 percent, častejšie však len 80 percent hodnoty nehnuteľnosti (LTV).

P2P platformy idú so zabezpečením ešte ďalej. „Hodnota LTV sa pri našich investíciách typicky pohybuje od 50 do 60 percent. Pri týchto hodnotách existuje veľmi vysoká bezpečnostná rezerva. Aj keby sa pri pesimistickom variante nehnuteľnosť v dražbe predala len za 75 percent svojej hodnoty, stále bude dosť peňazí na pokrytie nákladov dražby, úhradu istiny aj úrokov,“ hovorí J.Mücková z Bondster.

Dodáva, že pôžičky zabezpečené nehnuteľnosťou sú medzi klientmi obľúbené aj preto, že napriek takmer bezrizikovej investícii ponúkajú priemerný výnos na úrovni deviatich percent, čo je veľmi atraktívne zhodnotenie.

Garancia spätného odkupu

Ďalšou formou záruky P2P investícií je takzvaná garancia spätného odkupu. Znamená to, že ak dlžník nespláca úver poskytnutý z P2P investície, tak po uplynutí určitej lehoty, najčastejšie 60 dní, odkupuje poskytovateľ pôžičky túto pohľadávku od investora a uhrádza muspäť vloženú istinu vrátanie úrokov.

Poskytnúť túto garanciu umožňuje model založený na dvoch subjektoch. Jedným je investičná platforma, ktorá sprostredkuje príležitosti zhodnotenia investorom. Druhým je poskytovateľ pôžičky, ktorýoveruje bonitu dlžníka aposkytuje mu pôžičku.  Po udelení pôžičky ju jej poskytovateľ posúva na prefinancovanieinvestorom na investičnú platformu.

Pri výbere poskytovateľov pôžičiek kladieme dôraz na to, aby išlo o spoločnosti so silným finančným zázemím. Ak by dlžník svoje záväzky nesplácal, tak poskytovateľ musí byť schopný danú pôžičku vykúpiť. Motivuje ich to, aby dbali na čo najvyššiu kvalitu svojho úverového portfólia. Neplatiči boli aj budú,no nesmie sa stať, aby ohrozili celý trh,“ naznačuje J.Mücková. Miera nesplácania investícií v Bondster je aktuálne menšia ako jedno percento.

Investičné platformy tlačia poskytovateľov do toho, aby ešte viac znižovali kreditné riziko. „Chceme, aby poskytovatelia nejakú časť pôžičky financovali zo svojich vlastných zdrojov. Malo by to byť najmenej päť až desať percent. Dôvodom je to, aby bol poskytovať vždy motivovaný sa o pôžičku starať a bol v jej úspešnom splatení sám finančne zainteresovaný,“ pridáva J. Mücková z Bondster.

Kombinácia viacerých foriem ručenia zvyšuje bezpečnosť investície

Garanciou spätného odkupu sa P2P investície stávajú bezpečnejším nástrojom ako mnohé tradičné a etablované nástroje. Napríklad u dlhopisov investor plne znáša kreditné riziko, teda to, že firma zbankrotuje, alebo nebude schopná vyplatiť dlhopisy.

Najvyšším stupňom zabezpečenia na P2P platformách je kombinácia oboch nástrojov, teda založením nehnuteľnosti a garanciou spätného odkupu.

Medzi ďalšie formy zabezpečenia poskytovaného poskytovateľmi pôžičiek patrí krytie zmenkou vydanou dlžníkom. Používa sa najmä pri podnikateľských pôžičkách. Spoločnosť síce ručí celým svojím majetkom, no pre ešte väčšie zníženie rizika poskytuje konateľ aj ručenie svojim osobným majetkom v podobe zmenky. Pôžička môže byť zabezpečená aj hnuteľným majetkom, napríklad zlatými šperkami.

Investor by mal znižovať riziko diverzifikáciou

Istota zabezpečenia je ako vždy pri investíciách úmerná výške výnosov. Platí, že čím lepšie je zaistenie investície, tým nižší je výnos a opačne. V konečnom dôsledku je to teda investor, ktorý rozhoduje o výške rizika, ktoré je ochotný akceptovať. Všetky informácie o forme a úrovni zabezpečenia súdostupné na P2P portáli ešte pred vstupom do investície. Každý si preto môže urobiť svoju vlastnú analýzu.

Platí, že základným nástrojom znižovania rizika je diverzifikácia. Znamená to rozložiť si vklad medzi čo najväčší počet investícií. U poskytovateľov ako Bondster je napríklad minimálny vklad do jednej pôžičky stanový na päť eur, čo umožňuje byť aktívny pri veľkom počte pôžičiek. Ak by aj jedna z nich mala problém so splácaním, ostatné vytiahnu celkové portfólio do plusu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.1.2020 a aktualizovaný 29.1.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.