potreba – určitý nedostatok, ktorý si človek uvedomuje a usiluje sa o jeho odstránenie
ekonomické potreby – uspokojujú sa statkami a službami, prácou

Naturálne hospodárstvo (bezprostredný vzťah medzi výrobou a spotrebou), tovarové hospodárstvo (vyrába sa na výmenu), tovarovo-peňažné hospodárstvo (spotreba je koordinovaná peňažným dôchodkom jednotlivca).

statky – majú hmotnú podobu.
Z hľadiska dostupnosti voľné statky – bez obmedzenia (voda, vzduch…), ekonomické vzácne statky (spotrebné a kapitálové) – sú obmedzené (výrobky). Z hľadiska formy sú hmotné a nehmotné, podľa účelu použitia spotrebné a investičné, z hľadiska vlastníctva súkromné a verejné.

výrobok – výstup z výroby, teda ekonomický statok
tovar – výrobok určený na výmenu prostredníctvom trhu
ekonomická vzácnosť – spočíva v obmedzenosti zdrojov a užitočnosti
služby – činnosť, ktorá uspokojuje potreby svojím priebehom, má nehmotnú podobu:
výrobné – výskum, opravy…
nevýrobné – kultúrne
trhové – komerčné
netrhové


Pridaj komentár