(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Rozhodovanie o distribučnej politike

Determinanty, ktoré podmieňujú rozhodovanie o distribučnej politike:

 1. Faktory vzahujúce sa na produkt:
  • úžitkové vlastnosti (chemické, fyzikálne, funkčné…)
  • kultúrne a spoločenské vlastníctvo (kúpne riziko, exkluzivita, výchova)
 2. Faktory vzťahujúce sa na firmu a jej konkurenciu:
  • demografické znaky (počet konkurentov, veľkosť, podiel na trhu, …)
  • psychografické znaky (marketingové skúsenosti, image firmy, pripravenosť viesť boj, pozícia moci)
 3. Faktory vzťahujúce sa na sprostredkovateľov:
  • demografické znaky
  • psychografické znaky (postoj voči ostatným distribučným objektom, dôvera k dodávateľom a schopnosť koordinovaného plnenia funkcií)
 4. Faktory vzťahujúce sa na spotrebiteľov:
  • demografické (kúpna sila, demografické rozloženie, elasticita dopytu, …)
  • psychografické (frekvencia nákupu, dôvera voči značke, nakupované množstvá…)
 5. Iné faktory okolia:
  • všeobecná hospodárska situácia
  • hospodársky a právny poriadok
  • prírodné podmienky
  • technické podmienky
  • kultúrne podmienky
  • sociálne podmienky

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008 a aktualizovaný 7.9.2017. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár