(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Teória hierarchického poriadku patrí medzi základné modelové prístupy k riešeniu optimálnej finančnej štruktúry podniku. Teóriu hierarchického poriadku vypracoval ekonomický a finančný analytik Myers.

Charakteristika Teórie hierarchického poriadku

Teória hierarchického poriadku vysvetľuje, že existuje rozdiel medzi vonkajším a vnútorným financovaním:

  1. na začiatku stoja vlastné zdroje (napr. nerozdelený zisk)
  2. v prípade, ak ich už podnik nemá, obracia sa na cudzie zdroje (úver)
  3. poslednou možnosťou, ako získať zdroje financovania – spodok hierarchického poriadku – tvorí emisia cenných papierov

Táto teória zjednodušene tvrdí, že veľké úspešné firmy si málo požičiavajú, lebo potrebujú menej cudzích zdrojov a vystačia si s vlastným kapitálom. Tento model vychádza podobne ako Teória signalizačného efektu z predpokladu, že existuje značná asymetria medzi informáciami, ktoré majú k dispozícii manažéri a investori

Predpoklady Teórie hierarchického poriadku

Myersova teória je založená na 2 kľúčových predpokladoch:

  • manažéri sú lepšie informovaní o investičných príležitostiach svojich podnikov, ako ostatní investori mimo podniku
  • manažéri konajú v najlepšom záujme súčasných akcionárov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008 a aktualizovaný 29.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár