(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Kritériom optimalizácie finančnej štruktúry podniku – rovnako ako aj ďalších finančných rozhodnutí – je maximalizácia trhovej hodnoty podniku a súčasne minimalizácia nákladov kapitálu.

Vznikajú tak zásadné otázky, na ktoré by mali modelové prístupy k riešeniu optimálnej finančnej štruktúry podniku odpovedať:

  • Je možné zmenou finančnej štruktúry ovplyvniť trhovú hodnotu podniku?
  • Jestvuje z hľadiska trhovej hodnoty podniku nejaká optimálna finančná štruktúra?

Modely optimálnej finančnej štruktúry

Medzi zásadné modelové prístupy k riešeniu optimálnej finančnej štruktúry podniku patria:

  1. Klasický prístup – Klasická teória kapitálovej štruktúry
  2. Tradičný prístup – Teória U-krivky
  3. Model M-M (Modigliani – Miller)
  4. Kompromisná teória kapitálovej štruktúry
  5. Teória hierarchického poriadku
  6. Teória signalizačného efektu

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008 a aktualizovaný 29.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár