(EuroEkonóm.sk,  0)

Off-page faktory SEO sú faktory optimalizácie pre vyhľadávače, ktoré nie je možné ovplyvňovať priamo na vytváranej stránke. Medzi off-page faktory SEO patria:

Spätné odkazy

Spätné odkazy – Vyhľadávače kladú čoraz väčšiu váhu na externé faktory, ktoré sám tvorca stránok nemôže ovplyvňovať a jednoduchým spôsobom nimi manipulovať. Dôležitá je nielen kvalita stránok, z ktorých odkaz smeruje, ale aj text v odkaze vyplnený.

Efekt doménového mena

Efekt doménového mena – Text externých odkazov je možné ovplyvňovať aj vhodnou voľbou doménového mena. Väčšina externých odkazov totiž bude obsahovať názov domény a tým získate i cenná kľúčové slová.

Faktory SEO

Search Engine Optimization – SEO je možné ovplyvňovať na vlastných stránkach a na cudzích stránkach. Podľa toho poznáme:

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.