(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Zápočtový test – Bankovníctvo -tabuľka

Download súboru

Stiahnite si súbor Zápočtový test – Bankovníctvo -tabuľka (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Zápočtový test – Bankovníctvo -tabuľka.


Príklad na výpočet DPH
Výrobok prechádza tromi výrobnými podnikmi. Výrobok je zaťažený 23% DPH. Uvažujeme s troma variantmi:
1. všetky subjekty sú platiteľmi DPH
2. 2. subjekt nie je platiteľom DPH
3. 2. subjekt je platiteľom DPH aj spotrebnej dane 50,- Sk
Predajná cena = N+Z N = OC+pridaná hodnota (Mzdové N+Z)
Riešenie:
1.
1. výrobca
(fa)- NC vstupov bez DPH 100,-
- DPH na vstupe 23,-
Pridaná hodnota 1. výrobcu 100,-
Daňový základ (NC bez DPH + prid. hod.) 200,-
DPH na výstupe (23% z DZ) 46,-
Daňový odpočet = (DPH na výstupe - DPH na vstupe) = 46-23 = 23,-
Daňová povinnosť = 23,- Sk
Predajná cena = DZ + DPH na výstupe = 200 + 46 = 246,- Sk
2.výrobca
(fa)- NC vstupov bez DPH 200,-
- DPH na vstupe 46,-
Pridaná hodnota 2. výrobcu 150,-
Daňový základ (NC bez DPH + prid. hod.) 350,-
DPH na výstupe (23% z DZ) 81,-
Daňový odpočet = (DPH na výstupe - DPH na vstupe) = 81-46 = 35,-
Daňová povinnosť = 35,- Sk
Predajná cena = DZ + DPH na výstupe = 350 + 81 = 431,- Sk
3.výrobca
(fa)- NC vstupov bez DPH 350,-
- DPH na vstupe 81,-
Pridaná hodnota 3. výrobcu 175,-
Daňový základ (NC bez DPH + prid. hod.) 525,-
DPH na výstupe (23% z DZ) 121,-
Daňový odpočet = (DPH na výstupe - DPH na vstupe) = 121-81 = 40,-
Daňová povinnosť = 40,- Sk
Predajná cena = DZ + DPH na výstupe = 525 + 121 = 646,- Sk
2.
1. výrobca
(fa)- NC vstupov bez DPH 100,-
- DPH na vstupe 23,-
Pridaná hodnota 1. výrobcu 100,-
Daňový základ (NC bez DPH + prid. hod.) 200,-
DPH na výstupe (23% z DZ) 46,-
Daňový odpočet = (DPH na výstupe - DPH na vstupe) = 46-23 = 23,-
Daňová povinnosť = 23,- Sk
Predajná cena = DZ + DPH na výstupe = 200 + 46 = 246,- Sk
2. výrobca - nie je platiteľ DPH
(fa)- NC vstupov bez DPH 200,-
- DPH na vstupe 46,-
Pridaná hodnota 2. výrobcu 150,-
DZ si netvorí, lebo nie je platiteľom DPH
Predajná cena = NC + DPH na vstupe + Prid. hod. = 200 + 46 + 150 = 396,- Sk
3.výrobca
(fa)- NC vstupov s DPH 396,-
Pridaná hodnota 3. výrobcu 175,-
DZ (NC s DPH + Prid. hod.) 571,-
Daň na výstupe (23% z DZ) 131,-
Daňový odpočet nemá na neho nárok, pretože kupoval od neplatiteľa DPH.
Daňová povinnosť = DPH na výstupe = 131,- Sk
Predajná cena = DZ + DPH na výstupe = 571 + 131 = 702,- Sk
3.
1. výrobca
(fa)- NC vstupov bez DPH 100,-
- DPH na vstupe 23,-
Pridaná hodnota 1. výrobcu 100,-
Daňový základ (NC bez DPH + prid. hod.) 200,-
DPH na výstupe (23% z DZ) 46,-
Daňový odpočet = (DPH na výstupe - DPH na vstupe) = 46-23 = 23,-
Daňová povinnosť = 23,- Sk
Predajná cena = DZ + DPH na výstupe = 200 + 46 = 246,- Sk
2.výrobca - je platiteľom Spotrebnej dane
(fa)- NC vstupov bez DPH 200,-
- DPH na vstupe 46,-
Pridaná hodnota 2. výrobcu 150,-
Daňový základ (NC bez DPH + prid. hod.) 350,-
Spotrebná daň 50,- DZ celkom
Spolu 400,-
DPH na výstupe (23% z DZ celkom) 92,-
Daňový odpočet = (DPH na výstupe - DPH na vstupe) = 92-46 = 46,-
Spotrebná daň = 50,-
Daňová povinnosť = (Daňový odpočet + Spotrebná daň) = 96,- Sk
Predajná cena = DZ celkom + DPH na výstupe = 400 + 92 = 492,- Sk
3.výrobca
(fa)- NC vstupov bez DPH 400,-
- DPH na vstupe 92,-
Pridaná hodnota 3. výrobcu 175,-
Daňový základ (NC bez DPH + prid. hod.) 575,-
DPH na výstupe (23% z DZ) 132,-
Daňový odpočet = (DPH na výstupe - DPH na vstupe) = 132-92 = 40,-
Daňová povinnosť = 40,- Sk
Predajná cena = DZ + DPH na výstupe = 575 + 132 = 707,- Sk

Download súboru

Stiahnite si súbor Zápočtový test – Bankovníctvo -tabuľka (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár