(EuroEkonóm.sk)

Spotreba je hodnota spotrebovaných tovarov a služieb nakúpených domácnosťami. Spotreba môže byť autonómna (nezávisí od príjmu) a donútená.

Spotrebu delíme na:
1.) SKUTOČNÁ SPOTREBA = celková spotreba dôchodkov a spotrebovaných tovarov (robí sa analýza dôchodkov);
2.) POTENCIONÁLNA SPOTREBA je predvídateľná na základe predpokladaných dôchodkov obyvateľstva (je to globálna spotreba).


Pridaj komentár