( EuroEkonóm.sk,  0)

Martin Peter

Marcus Härtel na konferencii Finweek 2022: “Jednou z najväčších výziev CBDC bude nájsť riešenie najvhodnejšie z hľadiska budúcnosti. Máme totiž len jednu šancu urobiť to správne.”

BRATISLAVA, 13. október 2022 – V roku 2024 očakávame spustenie európskej regulácie MiCA, ktorá prinesie do “krypto sveta” množstvo zmien. Aj o nich bola septembrová konferencia Finweek Bratislava 2022, ktorá spojila svetových finančných expertov a regulátorov a poukázala tak na nutnosť spolupráce štátu a súkromného sektora pri riešení otázok finančnej budúcnosti. Tú bude, rovnako ako krypto, formovať aj CBDC – nový finančný systém, ktorý je jednou z najväčších výziev od zavedenia samotného eura. Finweek tak aj tento rok otvoril zásadné témy fintech sektora, ktorý by mal do roku 2030 dosiahnuť 698,48 miliárd USD, pričom len od roku 2021 do roku 2030 porastie o 20,3 %.

Trojdňová konferencia Finweek Bratislava 2022 pritiahla finančných lídrov zo sveta priamo do Bratislavy. Konferenciu zameranú na finančné inovácie otváral Martin Peter, vedúci Centra pre inovácie pri Ministerstve financií SR, ktorý Finweek vníma najmä v týchto ťažkých časoch za mimoriadne dôležitý. Jeho význam vidí v nových, inovatívnych myšlienkach, ktoré nás ako spoločnosť posunú o krok vpred a prispejú tak k lepšej budúcnosti.

Zdrojom inovatívnych myšlienok bola hneď 1. diskusia – A time of reflection on current global development – Towards a new paradigm of the global financial ecosystem, v ktorej Petia Niederländer, Austrian National Bank, spomenula viaceré faktory, ktoré by nás mali motivovať k zavedeniu CBDC. Patrí medzi ne finančná odolnosť, menová suverenita a strategická autonómnosť. Anikó Szombati, Central Bank of Hungary, k nim pridala aj finančnú inkluzívnosť, konkurenciu platobného trhu, ktorej výsledkom budú lepšie finančné služby, či potrebu celoštátneho finančného systému a Peter Paluš, Permanent Representation of Slovakia to the European Union, zmienil aj finančnú stabilitu a transformáciu platieb. “Zavedenie CBDC neznamená, že súčasný systém prestane fungovať. Budú koexistovať spoločne, akurát bude treba rozlišovať medzi CBDC pre maloobchod a veľkoobchod,” vysvetľuje Anikó Szombati.

Podľa Anikó Szombati všetci očakávajú, že CBDC bude realitou najbližších 10 rokov, zatiaľ však nikto nevie, ako sa k nemu dopracovať. “S pilotným programom zatiaľ začalo len veľmi málo krajín – menších aj väčších ako napríklad Čína či Bahamy. Žiaľ, veľkú kooperáciu v tomto smere nevidím ani medzi krajinami V4, čo dúfam, že sa v blízkej budúcnosti zmení,” uvádza Anikó Szombati. Martin Bruncko, viceprezident Binance pre Európu, je však iného názoru. Vývoju CBDC v Európe podľa neho chýba dynamika a rýchlosť. “Prvé, zatiaľ neúspešné pokusy v Európe, poznáme zo Švédska. Domnievam sa, že rozvoj CBDC bude taký pomalý, že ho s veľkou istotou predbehne súkromný sektor. Takzvané „stabilné mince“ viazané na euro už fungujú a čoskoro začnú získavať čoraz väčšiu popularitu.,” upozorňuje Martin Bruncko, podľa ktorého je dôležité, aby bolo digitálne euro vybudované na báze blockchain-u. Bruncko tiež priznáva, že nevidí rozdiel medzi CBDC a digitálnymi peniazmi, ktoré už v súčasnosti používame, Petia Niederländer však tvrdí, že CBDC má úplne iný model než digitálne peniaze komerčných bánk.

Podľa Jonasa Grossa, Digital Euro Association, by mal význam CBDC spočívať v tom, že ekonomike prinesie niečo navyše v porovnaní so súčasným finančným systémom. Inak povedané, CBDC by malo prísť s vlastnosťami, ktoré súčasnému finančnému systému chýbajú. Každý CBDC projekt je tak podľa Jonasa Grossa trochu iný a len na danej krajine záleží, ako ho chce použiť. Aj podľa Petra Paluša je preto cieľom najmä správne nastavenie CBDC a nie rýchlosť jeho zavedenia. 

Marcus Härtel, European Central Bank, vníma digitálne euro ako jednu z najväčších výziev od zavedenia eura, ktorej výsledkom by mal byť nový platobný systém umožňujúci platiť eurom kdekoľvek v rámci EÚ. “Mimoriadne dôležité pre tento finančný systém bude nájsť najvhodnejšie riešenie aj z hľadiska budúcnosti. Máme totiž len jednu šancu urobiť to správne,” upozorňuje Marcus Härtel. Jonas Gross pripomína, že digitálne euro má pamätať aj na súkromie užívateľov, schopnosť rozlišovať medzi nižšími a vyššími platbami a podľa Petra Paluša má byť aj environmentálne udržateľné.

Druhá diskusia Regulations & MiCA sa venovala pripravovanej európskej regulácii, ktorá podľa Roka Žvelca, DG FISMA, European Commission, prinesie reguláciu krypto aktív, a ktorej cieľom je podporovať inovácie prostredníctvom rôznych nástrojov. Plnohodnotné spustenie MiCA máme podľa Daniela Ďuriača, National Bank of Slovakia, očakávať v polovici roka 2024. “Slovensko zatiaľ nemá žiadnu komplexnú reguláciu a zmenu prinesie práve MiCA. Poskytovatelia služieb kryptoaktív môžu po jej spustení získať licenciu od národného orgánu dohľadu, ktorá im umožní vstup do každej EÚ krajiny. Regulácia by mala pomôcť predchádzať podvodom a priniesť by mala aj väčšiu transparentnosť. Potenciálny zákazník si vďaka nej bude môcť overiť konkrétne spoločnosti a národným orgánom dohľadu dá právomoc tieto pravidlá vymáhať,” vysvetľuje Daniel Ďuriač. Lynn T. McConnell, vedúci oddelenia pre dodržiavanie predpisov Binance, len pripomína, že niektorí regulátori majú už zoznam podvodníkov zverejnený na svojich webstránkach a podľa Roka Žvelca MiCA prinesie aj zoznam regulovaných a neregulovaných spoločností na úrovni celej EÚ, nielen v jednotlivých krajinách.

Projekt MiCA víta podľa Romana Chandogu, Ministry of Finance of the Slovak Republic, aj samotné Ministerstvo financií SR. MiCA podľa neho ujasní legislatívny rámec a prinesie aj viaceré výzvy, ktorým sa MF SR bude musieť venovať. Roman Chandoga tiež uvádza, že aj keď sa európsky trh môže zdať preregulovaný, v skutočnosti je veľmi ťažké držať s ním krok, pretože sa veľmi rýchlo vyvíja. Podľa Daniela Ďuriača sa však európsky trh po zavedení MiCA stane prvým veľkým trhom s reguláciou tohto typu služieb, čo bude v porovnaní s inými trhmi jeho silnou konkurenčnou výhodou. Rovnaký názor má aj Lynn T. McConnell, potrebná však bude správna implementácia pri presadzovaní regulácii. “Vieme, že pre niektoré oblasti MiCA nie je vhodná. Ide najmä o DEFI a NFT sektor, ktoré preto nebudú súčasťou MiCA, aj pre ne však bude treba v budúcnosti uvažovať o prípadnej regulácii. Teraz je dôležité, aby MiCA priniesla jasnosť aj v tom, čo sú stablecoiny, a ktoré stablecoiny možno zaradiť medzi e-money,” približuje cieľ regulácie Daniel Ďuriač.

Podľa Roka Žvelca je v tejto oblasti veľmi dôležitá aj medzinárodná spolupráca, nakoľko regulácie sa týkajú celého sveta, nielen Európy. Tie v Singapure a v Hongkongu sa podľa Lynna T. McConnella zameriavajú najmä na AML, kým mnohé ďalšie krajiny ich podľa Roka Žvelca zavádzajú najmä v súvislosti so stablecoinmi: “MiCA bude na rozdiel od nich komplexnou reguláciou a týkať sa bude všetkých krypto aktív.” Ozajstnou aktuálnou výzvou bude však podľa Daniela Ďuriača a Romana Chandogu najmä krypto zdaňovanie, ktorému sa na Slovensku popri MiCA venuje aj FINAS. “Môžem potvrdiť, že riešenie krypto zdaňovania je aj v záujme MFSR, preto sme s asociáciou FINAS absolvovali už niekoľko diskusií,” hovorí Roman Chandoga.

Pretrvávajúcim problémom v rámci krypto aktív je okrem už spomínaného aj nedostatok edukatívnych expertov, ktorí reguláciám rozumejú, preto je podľa Lynn T. McConnellovej dôležité aj zvyšovanie edukovanosti regulátorov, ktorí budú zdrojom kvalitnejšej regulácie. Edukácia je však dôležitá aj z hľadiska odolnosti voči podvodom, ktoré môžu mať podľa Lynn T. McConnellovej veľmi negatívny vplyv na životy ľudí: “V Binance preto spolupracujeme s rôznymi hráčmi na trhu a snažíme sa ľudí edukovať.” A aj toto je podľa Roman Chandoga dôvod, prečo je regulácia potrebná. Lebo aj keď sa niekomu môže zdať, že je európsky trh preregulovaný, dôkazom opaku je množstvo podvodov, ku ktorým v tomto priestore dochádza, vysvetľuje Roman Chandoga.

Toto je len zlomok inšpirácie, ktorá na konferencii odznela. Všetky ďalšie diskusie budú postupne spracované vo forme videí na YouTube kanáli organizátora a nahliadnuť do nich bude možné aj vďaka interaktívnemu PDF, ktoré bude zachytávať všetky kľúčové myšlienky a návrhy finančných expertov a regulátorov.

Konferenciu Finweek Bratislava 2022 sa organizátorom Tech Events podarilo zorganizovať najmä vďaka podpore viacerých partnerov a podporovateľov:

  • Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, VISA, Binance, Blik, 365.bank
  • Podporovatelia: Portu, CRIF – Slovak Credit Bureau, Fumbi
  • Technická podpora: Norriv, Slido
  • Side event partneri: Zlatá minca, FINAS |Fintech & Insurtech Association of Slovakia
  • Venue partner: HUBHUB
  • Gallery partner: ASG
  • Mediálni partneri: StartitUp, SITA, Nextech, Satosi.sk, Financie v pohode, Bankovnictví, Euroekonom.sk, Start Money Match, O krypte, MediaKlik, Zlatá minca, Pravda

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.10.2022 a aktualizovaný 25.10.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Zdroje a literatúra

  1. Všetky ďalšie informácie o konferencií nájdete na Techevents.eu a na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Instagram.
  2. Všetky doterajšie konferenčné formáty a ich jednotlivé diskusie nájdete spracované v archívoch ako podcasty alebo ako videá na YouTube kanáli organizátora.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.