(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Fakulta: Ekonomická fakulta
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo: Banská Bystrica
Typ školy: univerzita
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Tajovského 10, 975 90, Banská Bystrica, Slovenská republika
tel. : +421 48 4152776, +421 48 4152806, +421 48 4462111, +421 48 4466111
www fakulty: www.umb.sk

Katedry

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Katedra ekonómie a humanitných vied
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Katedra financií a účtovníctva
Katedra kvantitatívnych metód a informatiky
Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Katedra regionálneho rozvoja a verejnej správy
Katedra verejnej ekonomiky
Kabinet telesnej výchovy a športu

Charakteristika

V akademickom roku 2006/2007 Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela oslávila 30. výročie svojho vzniku. V priebehu svojej existencie sa vyprofilovala na vysokoškolské univerzitné pracovisko. V súčasnosti má akreditovaných 5 študijných odborov – cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, financie, bankovníctvo a investovanie, regionálny rozvoj a verejná správa a verejná ekonomika a služby. Fakulta má právo organizovať aj doktorandské štúdium a udeľovať akademický titul „doktor“ (philosophiae doktor – PhD.) v študijných odboroch cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku a verejná ekonomika služby. Poslaním Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela je pripravovať Erudovaných a Flexibilných ekonómov, ktorí nájdu Uplatnenie aj na Medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať Budúcnosť. Za roky svojej existencie prešla fakulta výraznými koncepčnými zmenami, ktoré sa vyznačovali progresivitou a tvorivosťou. Na základe výsledkov akreditácie, vyššieho záujmu o štúdium, ako sú možnosti prijatia, patrí Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela k stabilizovaným a plnohodnotným vysokoškolským inštitúciám na Slovensku. V súčasnej dobe študuje na Ekonomickej fakulte takmer 4.000 študentov v piatich akreditovaných študijných odboroch: cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, financie, bankovníctvo a investovanie, regionálny rozvoj a verejná správa, verejná ekonomika a služby.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár