(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Dynamika marketingových ciest

Rozoznávame:

 • vertikálne marketingové systémy
 • horizontálne marketingové systémy
 • viacdimenzionálne marketingové systémy

Vertikálne marketingové systémy

Vertikálne marketingové systémy – klasická marketingová cesta sa skladá z nezávislého výrobcu, veľkoobchodu a maloobchodu. Teraz sú 3 základné typy vertikálnych marketingových systémov:

 • uzavreté vertikálne marketingové systémy
 • administratívne vertikálne marketingové systémy
 • zmluvné vertikálne marketingové systémy – tie môžeme rozdeliť na tri typy
 • dobrovoľné skupiny sponzorované veľkoobchodom
 • družstvá maloobchodníkov
 • organizácie podnikajúce na báze franšízy (koncesné organizácie)

Horizontálne marketingové systémy

horizontálne marketingové systémy predstavujú spojenie dvoch a viac podnikov.

Viacdimenzionálne marketingové systémy

Viacdimenzionálne marketingové systémy sú také, pri ktorých firma využíva viac distribučných ciest pre 1 segment.

Úlohy firiem v distribučných cestách

Role firiem, ktoré sa nachádzajú v distribučných cestách sú:

 • zasvätenci – majú prístup k preferovaným zdrojom a vzbudzujú rešpekt
 • zápasníci – firmy, ktoré sa chcú stať zasvätencami
 • komplementári – nie sú súčasťou dominantnej distribučnej cesty
 • prechádzajúci – stoja mimo dominantnej distribučnej cesty a nerozpráva sa o členstve v nej
 • vnútorní inovátori -skutoční rozbíjači dominantných DC, vymýšľajú nové systémy

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009 a aktualizovaný 9.1.2011. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Elena Kováčová

  Aké sú základné typy vertikálnych marketingových systémov podľa článku?

 2. Terezka

  Podľa článku existujú tri základné typy vertikálnych marketingových systémov: uzavreté vertikálne marketingové systémy, administratívne vertikálne marketingové systémy a zmluvné vertikálne marketingové systémy, ktoré môžu zahŕňať franšízy, veľkoobchodné sponzorované skupiny alebo družstvá maloobchodníkov.

Pridaj komentár