(EuroEkonóm.sk,  0)

V účtovníctve podniku sú náklady evidované v účtovej triede č. 5. Pre účely výpočtu základu dane sa rozlišujú náklady daňovo uznateľné a daňovo neuznateľné. Daňovo neuznateľné náklady zvyšujú základ dane pre výpočet dane z príjmov.

Za daňové náklady sa nepovažujú také náklady, ako napríklad náklady na reprezentáciu, výdavky na osobnú spotrebu daňovníka, výdavky ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané, pokuty, náklady na obstarabie majetku vylúčeného z odpisovania …

Už ste čítali?


Pridaj komentár