(, EuroEkonóm.sk ,  0)

V účtovníctve podniku sú náklady evidované v účtovej triede č. 5. Pre účely výpočtu základu dane sa rozlišujú náklady daňovo uznateľné a daňovo neuznateľné. Daňovo neuznateľné náklady zvyšujú základ dane pre výpočet dane z príjmov.

Za daňové náklady sa nepovažujú také náklady, ako napríklad náklady na reprezentáciu, výdavky na osobnú spotrebu daňovníka, výdavky ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané, pokuty, náklady na obstarabie majetku vylúčeného z odpisovania …

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009 a aktualizovaný 5.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár