(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Algoritmus tvorby podnikového plánu obsahuje 10 štádií:

 1. zostavovanie pracovného tímu – nie len pracovníci z podniku, ale aj externí pracovníci. Vedúci tímu nesmie byť autokrat, malo by sa pracovať brainstormingovou metódou.
 2. formulácia cieľov korporácie – najdôležitejšie štádium. Je ukončené, ak sú ciele kvantifikované do smerových úloh.
 3. prognózy – prognózovanie vývoja udalostí v podniku, najčastejšie na 5 rokov dopredu a ich porovnávanie s úlohami, ktoré majú operatívnejší charakter, aby sa odhalili medzery v podniku. Už počas 2. a 3. štádia možno vytypovať stratégiu podniku, tzv. Porterove stratégie:
  • a) stratégia nízkych nákladov
  • b) špeciálna stratégia
  • c) diferenciačná stratégia
 4. interná diagnostiku podniku
 5. externá diagnostika podniku
 6. alternatívne stratégie
 7. vybrané stratégie
 8. hodnotenie – zhodnotia sa dôkladne jednotlivé vybrané stratégie, či budú pre podnik prínosom alebo nie. Zhodnotia sa aj zdroje.
 9. vypracovanie akčných plánov – vypracujú sa plány pre implementáciu stratégie.
 10. testovanie – po 6-10 mesiacoch sa zisťuje, či bol korporatívny plán dobre zostavený.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2008 a aktualizovaný 10.2.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Radovan Kohutiar

  Aké sú kľúčové kroky v algoritme tvorby korporátneho plánu?

 2. Connar

  Algoritmus zahŕňa zostavovanie pracovného tímu, formuláciu cieľov, prognózy, internú a externú diagnostiku podniku, výber stratégií, ich hodnotenie, vypracovanie akčných plánov a testovanie plánu.

 3. Erik Kalina

  Je možné úspešne vytvoriť korporátny plán bez externej pomoci alebo konzultácie?

 4. Zdenko Mraz

  Hoci článok zdôrazňuje význam tímovej práce a zahrnutia externých pracovníkov, vytvorenie efektívneho korporátneho plánu internými silami je teoreticky možné, ak má tím potrebné znalosti a skúsenosti.

 5. Michal Sebesta

  Ako digitalizácia a nové technológie menia tradičný proces tvorby korporátneho plánu?

 6. Jan Urban

  Digitalizácia a nové technológie prinášajú výzvy aj príležitosti; umožňujú efektívnejšiu analýzu dát a flexibilnejšie prispôsobenie stratégií, ale zároveň vyžadujú prispôsobenie tradičných metód a zvýšenú pozornosť k ochrane dát.

Pridaj komentár