(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Klasifikácia cestovných kancelárií

Cestovné kancelárie delíme podľa rôznych kritérií:

  1. cestovné kancelárie podľa predmetu činnosti – organizátori a sprostredkovatelia
  2. cestovné kancelárie podľa rozsahu a charakteru služieb – základné a špecializované
  3. cestovné kancelárie podľa územného hľadiska – vysielacie a prijímacie
  4. cestovné kancelárie podľa veľkosti – malé, stredné, veľké
  5. cestovné kancelárie podľa vlastníctva – súkromné, družstevné, štátne, municipálne vlastníctvo

Komplexnosť služieb cestovného ruchu

Potreby účastníkov cestovného ruchu nevystupujú individuálne, ale obyčajne ako súbor vzájomne súvisiacich potrieb. Ich uspokojenie nevyžaduje jednotlivé, ale komplexné služby. Ide vlastne o vytváranie balíkov služieb. Vyžaduje sa koordinácia:

  • v danom rekreačnom priestore
  • v danom čase
  • z hľadiska funkcií služieb cestovného ruchu

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008 a aktualizovaný 19.1.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár