(, EuroEkonóm.sk , )

Globálne organizácie
21.2.2019Globálne organizácie
Genéza štátu
21.2.2019Genéza štátu
František Nedvěd a skupina Příbuzní v Prešove pálili nielen horúčkou
21.2.2019František Nedvěd a skupina Příbuzní v Prešove pálili nielen horúčkou
Funkciografia a funkciogram
21.2.2019Funkciografia a funkciogram
František Koukolík a Vzpoura deprivantů
21.2.2019František Koukolík a Vzpoura deprivantů
Funkcie zahraničného obchodu
21.2.2019Funkcie zahraničného obchodu
Fotky, ktoré sa nám do čísla nezmestili
21.2.2019Fotky, ktoré sa nám do čísla nezmestili
Formy vstupu na zahraničný trh
21.2.2019Formy vstupu na zahraničný trh
Franchising
21.2.2019Franchising
Franchising ako forma podnikania
21.2.2019Franchising ako forma podnikania
Formovanie etnickej kultúry a povedomia
21.2.2019Formovanie etnickej kultúry a povedomia
Finančné riadenie a kategórie finančného riadenia
21.2.2019Finančné riadenie a kategórie finančného riadenia
Fázy životného cyklu podniku
21.2.2019Fázy životného cyklu podniku
Fázy internacionalizácie podnikania
21.2.2019Fázy internacionalizácie podnikania
Fayolove prístupy v manažmente
21.2.2019Fayolove prístupy v manažmente
Externá komunikácia - komunikácia s externou verejnosťou
21.2.2019Externá komunikácia – komunikácia s externou verejnosťou
Existencializmus
21.2.2019Existencializmus
Euroval
21.2.2019Euroval
Evalvácia v procese hodnotenia
21.2.2019Evalvácia v procese hodnotenia
Euroregióny na Slovensku
21.2.2019Euroregióny na Slovensku
Euroregión Váh - Dunaj - Ipeľ
21.2.2019Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ
Euroregión Tatry
21.2.2019Euroregión Tatry
Euroregión Neogradiensis
21.2.2019Euroregión Neogradiensis
Euroregions in Europe
21.2.2019Euroregions in Europe
Euroregión Bílé-Biele Karpaty
21.2.2019Euroregión Bílé-Biele Karpaty
EUROREGIÓN KRAS
21.2.2019EUROREGIÓN KRAS
Etiketa pri zdravení, používanie vizitky, oslovovanie a titulovanie
21.2.2019Etiketa pri zdravení, používanie vizitky, oslovovanie a titulovanie
Etnometodológia a teória štítkovania
21.2.2019Etnometodológia a teória štítkovania
Euro ako platidlo v Eurozóne
21.2.2019Euro ako platidlo v Eurozóne
Etika, história etiky a etický kódex
21.2.2019Etika, história etiky a etický kódex
EROS sklamal
21.2.2019EROS sklamal
Etapy rozvoja informačného manažmentu
21.2.2019Etapy rozvoja informačného manažmentu
Etapy projektu pre podnikový informačný systém
21.2.2019Etapy projektu pre podnikový informačný systém
Eric Berne a teória transakčnej analýzy
21.2.2019Eric Berne a teória transakčnej analýzy
Ekonomika Španielska
21.2.2019Ekonomika Španielska
Ekonomický význam a efekty vinohradníctva na Slovensku
21.2.2019Ekonomický význam a efekty vinohradníctva na Slovensku
EKONOMICKÝ PROBLÉM
21.2.2019EKONOMICKÝ PROBLÉM
Ekonomický rast a stabilita
21.2.2019Ekonomický rast a stabilita
Ekonomická rovnováha a stabilita, ekonomický rast rozvojových krajín
21.2.2019Ekonomická rovnováha a stabilita, ekonomický rast rozvojových krajín
Duševné vlastníctvo, priemyselné vlastníctvo a autorské právo
21.2.2019Duševné vlastníctvo, priemyselné vlastníctvo a autorské právo
Ekomanažment, enviromanažment a environmentálne manažérstvo
21.2.2019Ekomanažment, enviromanažment a environmentálne manažérstvo
Edukačné prostredie
21.2.2019Edukačné prostredie
Edukačný proces zamestnancov
21.2.2019Edukačný proces zamestnancov
E-learning - elektronické vzdelávanie
21.2.2019E-learning – elektronické vzdelávanie
Dúha Euroregiónu Tatry
21.2.2019Dúha Euroregiónu Tatry
Dopyt po domácich aktívach
21.2.2019Dopyt po domácich aktívach
Dopravná a spojová sústava v SR
21.2.2019Dopravná a spojová sústava v SR
Domáca základňa a diamant M. E. Portera
21.2.2019Domáca základňa a diamant M. E. Portera
Dôchodky a ich rozdeľovanie
21.2.2019Dôchodky a ich rozdeľovanie
Dôchodky plynúce vlastníkom výrobných činiteľov
21.2.2019Dôchodky plynúce vlastníkom výrobných činiteľov
Dôchodkové systémy
21.2.2019Dôchodkové systémy
Distribúcia digitálneho obsahu Piano media
21.2.2019Distribúcia digitálneho obsahu Piano media
Diplomatické hodnosti a funkcie diplomatov
21.2.2019Diplomatické hodnosti a funkcie diplomatov
Diplomatická listina, schopnosti a kvality diplomata
21.2.2019Diplomatická listina, schopnosti a kvality diplomata
Dlhodobý a krátkodobý majetok podniku
21.2.2019Dlhodobý a krátkodobý majetok podniku
DEMJATA I.
21.2.2019DEMJATA I.
Dátový sklad
21.2.2019Dátový sklad
Daňové efekty, daňová optimalizácia a plánovanie
21.2.2019Daňové efekty, daňová optimalizácia a plánovanie
Daňová reforma na Slovensku
21.2.2019Daňová reforma na Slovensku
Čo sme robili počas tohto školského roka...
21.2.2019Čo sme robili počas tohto školského roka…
Dam dam dudi dudu
21.2.2019Dam dam dudi dudu
Daňová politika Slovenskej republiky
21.2.2019Daňová politika Slovenskej republiky
Čo sa stane, kým tu znovu budeme...
21.2.2019Čo sa stane, kým tu znovu budeme…
Čo sa stalo, kým sme tu neboli 5 ...
21.2.2019Čo sa stalo, kým sme tu neboli 5 …
Čo sa stalo, kým sme tu neboli 1...
21.2.2019Čo sa stalo, kým sme tu neboli 1…
Čo sa stalo, kým sme tu neboli 2 ...
21.2.2019Čo sa stalo, kým sme tu neboli 2 …
Čo sa stalo, kým sme tu neboli 3 ...
21.2.2019Čo sa stalo, kým sme tu neboli 3 …
Čo je to zrkadlo času?
21.2.2019Čo je to zrkadlo času?
Čo sa stalo, kým sme tu neboli 4 ...
21.2.2019Čo sa stalo, kým sme tu neboli 4 …
Ciele projektu a ich definícia pomocou techniky SMART
21.2.2019Ciele projektu a ich definícia pomocou techniky SMART
Ciele projektu
21.2.2019Ciele projektu
CHINESE WHISPERS
21.2.2019CHINESE WHISPERS
CHCETE PRACOVAŤ (PRE NOA)?
21.2.2019CHCETE PRACOVAŤ (PRE NOA)?
Ceny ubytovania v internátoch sa zatiaľ zvyšovať nebudú
21.2.2019Ceny ubytovania v internátoch sa zatiaľ zvyšovať nebudú
CEZAR ZALOZENY STOP JA SA ZBLAZNIM STOP STOP STOP
21.2.2019CEZAR ZALOZENY STOP JA SA ZBLAZNIM STOP STOP STOP
CESTUJEME NA PRÁZDNINY
21.2.2019CESTUJEME NA PRÁZDNINY
Cenové stratégie a prístupy k tvorbe cien
21.2.2019Cenové stratégie a prístupy k tvorbe cien
Cenové testy
21.2.2019Cenové testy
Category manažment
21.2.2019Category manažment
Časový fond
21.2.2019Časový fond
CARE - Príležitosť pre malé a stredné podniky v Košiciach
21.2.2019CARE – Príležitosť pre malé a stredné podniky v Košiciach
Čas sa vysmieva všetkému, ale pyramídy sa vysmievajú času...
21.2.2019Čas sa vysmieva všetkému, ale pyramídy sa vysmievajú času…
Budú sa môcť i ďalšie generácie tešiť z krásy prírody?
21.2.2019Budú sa môcť i ďalšie generácie tešiť z krásy prírody?
Bežná dávka sopľa obsahuje menej ako 2 kalórie
21.2.2019Bežná dávka sopľa obsahuje menej ako 2 kalórie
Bol som, videl som, vici
21.2.2019Bol som, videl som, vici
Bor, Mámor...Bénye 2016: Slovensko-maďarská ochutnávka tokajských vín
21.2.2019Bor, Mámor…Bénye 2016: Slovensko-maďarská ochutnávka tokajských vín
Báseň: Žiť len pre hory
21.2.2019Báseň: Žiť len pre hory
BAŤOVE DETI ZDOBIA SVET
21.2.2019BAŤOVE DETI ZDOBIA SVET
Báseň: Svätojánska muška
21.2.2019Báseň: Svätojánska muška
Báseň: Zdravím sa Jarmile
21.2.2019Báseň: Zdravím sa Jarmile
Báseň: Vo vani / Ve vaně
21.2.2019Báseň: Vo vani / Ve vaně
Báseň: Voda
21.2.2019Báseň: Voda
Báseň: Spolužiaci 2002
21.2.2019Báseň: Spolužiaci 2002
Báseň: V zemi pěkných lidí
21.2.2019Báseň: V zemi pěkných lidí
Báseň: Sprcha
21.2.2019Báseň: Sprcha
Báseň: Rozlúčka so školou 1998
21.2.2019Báseň: Rozlúčka so školou 1998
Báseň: Sestrička
21.2.2019Báseň: Sestrička
Báseň: Ružová
21.2.2019Báseň: Ružová
Báseň: Sám a sama
21.2.2019Báseň: Sám a sama
Báseň: Ruky
21.2.2019Báseň: Ruky
Báseň: Snežná
21.2.2019Báseň: Snežná
Báseň: Sedí Saška na čerešni
21.2.2019Báseň: Sedí Saška na čerešni
Báseň: Picia nálada 2002
21.2.2019Báseň: Picia nálada 2002
Báseň: Písmenková
21.2.2019Báseň: Písmenková
Báseň: Praha 2002
21.2.2019Báseň: Praha 2002
Báseň: Paní z mlýna
21.2.2019Báseň: Paní z mlýna
Báseň: Pes
21.2.2019Báseň: Pes
Báseň: Rozlúčka
21.2.2019Báseň: Rozlúčka
Báseň: Maruš ide do Anglicka 2002
21.2.2019Báseň: Maruš ide do Anglicka 2002
Báseň: Maťkovia 2003
21.2.2019Báseň: Maťkovia 2003
Báseň: Naša MGR má TTL
21.2.2019Báseň: Naša MGR má TTL
Báseň: Mydlová
21.2.2019Báseň: Mydlová
Báseň: Nestíham skúšky
21.2.2019Báseň: Nestíham skúšky
Báseň: P. H. (peha)
21.2.2019Báseň: P. H. (peha)
Báseň: Mútna
21.2.2019Báseň: Mútna
Báseň: No ty!
21.2.2019Báseň: No ty!
Báseň: Kolobeh vody
21.2.2019Báseň: Kolobeh vody
Báseň: L´Hospital (Lopital) 1998
21.2.2019Báseň: L´Hospital (Lopital) 1998
Báseň: Inžinieru Cintulovi 2002
21.2.2019Báseň: Inžinieru Cintulovi 2002
Báseň: Ktoré dievčatá máš rád?
21.2.2019Báseň: Ktoré dievčatá máš rád?
Báseň: Lekno
21.2.2019Báseň: Lekno
Báseň: Mak
21.2.2019Báseň: Mak
Báseň: Lúčna
21.2.2019Báseň: Lúčna
Báseň: Jediná
21.2.2019Báseň: Jediná
Báseň: Christmas party vianočná hymna 1998
21.2.2019Báseň: Christmas party vianočná hymna 1998
Báseň: Imatrikulácia
21.2.2019Báseň: Imatrikulácia
Báseň: Chorvátsko 2003 3/3
21.2.2019Báseň: Chorvátsko 2003 3/3
Báseň: Fazuľa
21.2.2019Báseň: Fazuľa
Báseň: Děkuji a promiň
21.2.2019Báseň: Děkuji a promiň
Báseň: Horúúúce líca
21.2.2019Báseň: Horúúúce líca
Báseň: Ako sa robí plač
21.2.2019Báseň: Ako sa robí plač
Báseň: Chcel som ťa
21.2.2019Báseň: Chcel som ťa
Báseň: Chorvátsko 2003 2/3
21.2.2019Báseň: Chorvátsko 2003 2/3
Báseň: AIESEC Len tak 1999
21.2.2019Báseň: AIESEC Len tak 1999
Báseň: Beránek
21.2.2019Báseň: Beránek
Báseň: Chorvátsko 2003 1/3
21.2.2019Báseň: Chorvátsko 2003 1/3
Báseň: Anjel
21.2.2019Báseň: Anjel
Báseň: Aquarius
21.2.2019Báseň: Aquarius
Báseň: Baran
21.2.2019Báseň: Baran
Báseň: Blahoželanie k sesterstvu
21.2.2019Báseň: Blahoželanie k sesterstvu
Báseň: AIESEC LCC 2000
21.2.2019Báseň: AIESEC LCC 2000
Báseň: AIESEC LCC 2001
21.2.2019Báseň: AIESEC LCC 2001
Báseň: AIESEC LCC 2003
21.2.2019Báseň: AIESEC LCC 2003
BÁSEŇ BEZ KONCA...
21.2.2019BÁSEŇ BEZ KONCA…
Bariéry rozvoja a vytváranie vhodného prostredia pre MSP
21.2.2019Bariéry rozvoja a vytváranie vhodného prostredia pre MSP
Banskobystrický región
21.2.2019Banskobystrický región
Balanced Scorecard
21.2.2019Balanced Scorecard
Aurelius Augustinus a blažený život
21.2.2019Aurelius Augustinus a blažený život
Autorské právo hudobných diel
21.2.2019Autorské právo hudobných diel
ANEKDOTY ALEBO DESINA Z PRAVEKU
21.2.2019ANEKDOTY ALEBO DESINA Z PRAVEKU
Anekdoty
21.2.2019Anekdoty
Andrea Tomaschová
21.2.2019Andrea Tomaschová
Asertivita v praxi manažéra
21.2.2019Asertivita v praxi manažéra
Asistent/ka riaditeľa - part time job pre študenta/študentku
21.2.2019Asistent/ka riaditeľa – part time job pre študenta/študentku
Analýza: Logistika a logistické toky podniku
21.2.2019Analýza: Logistika a logistické toky podniku
Analýza k marketingovému plánu: Salón krásy, wellness
21.2.2019Analýza k marketingovému plánu: Salón krásy, wellness
Analýza makroprostredia a analýza mikroprostredia
21.2.2019Analýza makroprostredia a analýza mikroprostredia
Analýzy v marketingovom riadení
21.2.2019Analýzy v marketingovom riadení
Albatros - Cultural Simulation
21.2.2019Albatros – Cultural Simulation
Ako zaštopkať ponožky
21.2.2019Ako zaštopkať ponožky
AKO ZVÝŠIŤ RÝCHLOSŤ
21.2.2019AKO ZVÝŠIŤ RÝCHLOSŤ
Almanach Obchodnej akadémie Watsonova 61, Košice
21.2.2019Almanach Obchodnej akadémie Watsonova 61, Košice
Ako začať podnikať: Možnosti vstupu do podnikania
21.2.2019Ako začať podnikať: Možnosti vstupu do podnikania
Ako začať, udržovať a ukončiť rozhovor
21.2.2019Ako začať, udržovať a ukončiť rozhovor
Alternatívne formy vzdelávania
21.2.2019Alternatívne formy vzdelávania
Ako uspokojiť sťažujúceho sa zákazníka
21.2.2019Ako uspokojiť sťažujúceho sa zákazníka
AKO SA (NE)DOJÍ KRAVA
21.2.2019AKO SA (NE)DOJÍ KRAVA
Ako sa zviditeľniť pomocou zľavového portálu
21.2.2019Ako sa zviditeľniť pomocou zľavového portálu
Aká je vlastne pravda?
21.2.2019Aká je vlastne pravda?
Aj to je zamestnanie...
21.2.2019Aj to je zamestnanie…
A CHILD ON TELEVISION
21.2.2019A CHILD ON TELEVISION
AGENTÚRA PRE REGIONÁLNY ROZVOJ V ŽILINE
21.2.2019AGENTÚRA PRE REGIONÁLNY ROZVOJ V ŽILINE
Adolescenti z 2.F
21.2.2019Adolescenti z 2.F
A teraz sme tu my... - Školský časopis má nových šéfovcov - Zmenila sa rada, zmení sa záhrada?
21.2.2019A teraz sme tu my… – Školský časopis má nových šéfovcov – Zmenila sa rada, zmení sa záhrada?
Aj keď sa ešte nerozdáva vysvedčenie...
21.2.2019Aj keď sa ešte nerozdáva vysvedčenie…
A komu patrí NAŠA vďaka?
21.2.2019A komu patrí NAŠA vďaka?
(bez mena)
21.2.2019(bez mena)
21 krokov, ako správne založiť a naštartovať podnik
21.2.201921 krokov, ako správne založiť a naštartovať podnik
Firemné plánovanie
13.2.2019Firemné plánovanie
Podnik a podnikanie
13.2.2019Podnik a podnikanie
Financie a riziko
06.12.2018Financie a riziko
Riziko
05.12.2018Riziko
Marx, marxizmus a Marxova ekonomická teória
25.10.2018Marx, marxizmus a Marxova ekonomická teória
Neokonzervativizmus a Milton Friedman
25.10.2018Neokonzervativizmus a Milton Friedman
Fyziokratizmus a fyziokrati
25.10.2018Fyziokratizmus a fyziokrati
Keynesovstvo, John Maynard Keynes a Keynesove teórie
25.10.2018Keynesovstvo, John Maynard Keynes a Keynesove teórie
Merkantilizmus a merkantilisti
25.10.2018Merkantilizmus a merkantilisti
Reklamácie
25.10.2018Reklamácie
Európska integrácia a Európska únia
25.10.2018Európska integrácia a Európska únia
Investičné stratégie
25.10.2018Investičné stratégie
Služby
25.10.2018Služby
Strategická diagnostika
25.10.2018Strategická diagnostika
Financie verejného sektora
25.10.2018Financie verejného sektora
Poisťovníctvo a poistenie
25.10.2018Poisťovníctvo a poistenie
Svetová ekonomika
25.10.2018Svetová ekonomika
Medzinárodné podnikanie
25.10.2018Medzinárodné podnikanie
Financie a mena
25.10.2018Financie a mena
Manažér
25.10.2018Manažér
Podnikové hospodárstvo
25.10.2018Podnikové hospodárstvo
Malé a stredné podnikanie
25.10.2018Malé a stredné podnikanie
Strategický manažment
25.10.2018Strategický manažment
Výskum trhu
25.10.2018Výskum trhu
Administratíva a korešpondencia
25.10.2018Administratíva a korešpondencia
Ekonomické cvičenia
25.10.2018Ekonomické cvičenia
Ekonometria
25.10.2018Ekonometria
Marketingová informatika
25.10.2018Marketingová informatika
Priamy marketing (direct marketing)
25.10.2018Priamy marketing (direct marketing)
Marketingová analýza
25.10.2018Marketingová analýza
Marketingové plánovanie
25.10.2018Marketingové plánovanie
Marketingové riadenie obchodu
25.10.2018Marketingové riadenie obchodu
Medzinárodný obchod
25.10.2018Medzinárodný obchod
Marketingové distribučné cesty
25.10.2018Marketingové distribučné cesty
Všeobecný manažment
25.10.2018Všeobecný manažment
Podnikové poradenstvo
10.10.2018Podnikové poradenstvo
Marketingový manažment
10.10.2018Marketingový manažment
Verejnoprospešné organizácie
10.10.2018Verejnoprospešné organizácie
Medzinárodný marketing
03.9.2018Medzinárodný marketing
Predaj
29.8.2018Predaj
Riadenie predajných síl
28.8.2018Riadenie predajných síl
Stratégia finančného investovania
23.8.2018Stratégia finančného investovania
Strategický marketing
22.8.2018Strategický marketing
Maloobchod
22.8.2018Maloobchod
Inštrumenty a nástroje finančného trhu
21.8.2018Inštrumenty a nástroje finančného trhu
Kryptomeny a ich trhová kapitalizácia (13.8.2018)
13.8.2018Kryptomeny a ich trhová kapitalizácia (13.8.2018)
Reality a realitný trh
08.8.2018Reality a realitný trh
Psychológia predaja
03.8.2018Psychológia predaja
Psychológia
03.8.2018Psychológia
Euro - európska mena
10.7.2018Euro – európska mena
Marketing služieb a cestovného ruchu
30.6.2018Marketing služieb a cestovného ruchu
Ekonomika a stratégia
27.6.2018Ekonomika a stratégia
Pracovné právo
27.6.2018Pracovné právo
Omyly a problémy v ekonomickom uvažovaní
15.6.2018Omyly a problémy v ekonomickom uvažovaní
Politológia
14.6.2018Politológia
Index DAX - Deutsche Boerse Ag German Stock Index
13.1.2018Index DAX – Deutsche Boerse Ag German Stock Index
Zoznam všetkých virtuálnych mien a ich trhová kapitalizácia
26.12.2017Zoznam všetkých virtuálnych mien a ich trhová kapitalizácia
Medzinárodný obchod a dopravné náklady
15.10.2017Medzinárodný obchod a dopravné náklady
Doprava a preprava
15.10.2017Doprava a preprava
Preprava tovaru
15.10.2017Preprava tovaru
Predmet a metódy teórie dopravy
15.10.2017Predmet a metódy teórie dopravy
Distribučné kanály
07.9.2017Distribučné kanály
Distribúcia a cenový mix
07.9.2017Distribúcia a cenový mix
Obchodný dom, ľudová predajňa, samoobsluha, hypermarket
07.9.2017Obchodný dom, ľudová predajňa, samoobsluha, hypermarket
Rozhodnutie o distribučnej politike
07.9.2017Rozhodnutie o distribučnej politike
Distribúcia
07.9.2017Distribúcia
Projekt výskumnej štúdie
26.2.2017Projekt výskumnej štúdie
Marketingový výskum trhu
26.2.2017Marketingový výskum trhu
Etický kódex vo výskume trhu
25.2.2017Etický kódex vo výskume trhu
Medzinárodné inštitúcie vo výskume trhu a etický kódex
25.2.2017Medzinárodné inštitúcie vo výskume trhu a etický kódex
Produkt a produktová politika
24.2.2017Produkt a produktová politika
Vstupy, procesy a výstupy transformačného procesu
16.2.2017Vstupy, procesy a výstupy transformačného procesu
Odpisovanie dlhodobého majetku
20.10.2016Odpisovanie dlhodobého majetku
Oceňovanie dlhodobého majetku
20.10.2016Oceňovanie dlhodobého majetku
Diplomová práca - Technická norma a metodika
19.10.2016Diplomová práca – Technická norma a metodika
Spotrebné trhy
10.10.2016Spotrebné trhy
Globalizácia
10.10.2016Globalizácia
Semestrálne práce
05.10.2016Semestrálne práce
Ťaháky
05.10.2016Ťaháky
Vypracované otázky
05.10.2016Vypracované otázky
Vzorové písomnosti
05.10.2016Vzorové písomnosti
Prípadové štúdie
05.10.2016Prípadové štúdie
Prednášky
05.10.2016Prednášky
Písomky a testy
05.10.2016Písomky a testy
Formuláre
05.10.2016Formuláre
Kategórie článkov
22.9.2016Kategórie článkov
Ekonomika podniku 1 - vypracované otázky na štátnice
15.9.2016Ekonomika podniku 1 – vypracované otázky na štátnice
Ekonomika podniku 2 - vypracované otázky na štátnice
15.9.2016Ekonomika podniku 2 – vypracované otázky na štátnice
Marketing - vypracované otázky na štátnice
15.9.2016Marketing – vypracované otázky na štátnice
Financie - vypracované otázky na štátnice
15.9.2016Financie – vypracované otázky na štátnice
Manažment - vypracované otázky na štátnice
15.9.2016Manažment – vypracované otázky na štátnice
Štátnice z ekonomických predmetov
14.9.2016Štátnice z ekonomických predmetov
Obchodné právo
09.9.2016Obchodné právo
Agrárna ekonomika
03.9.2016Agrárna ekonomika
Burzové indexy on-line
30.8.2016Burzové indexy on-line
Kurzy EUR / cudzia mena
30.8.2016Kurzy EUR / cudzia mena
Kurzy cudzia mena / EUR
30.8.2016Kurzy cudzia mena / EUR
Financie a podnik
17.7.2016Financie a podnik
Štátny rozpočet, príjmy a výdavky štátneho rozpočtu
27.6.2016Štátny rozpočet, príjmy a výdavky štátneho rozpočtu
Naliehavosť a dôležitosť úloh - manažment času
02.6.2016Naliehavosť a dôležitosť úloh – manažment času
Definícia internetového marketingu
26.5.2016Definícia internetového marketingu
Prijímačky na VŠ - Ekonómia a ekonomika
04.5.2016Prijímačky na VŠ – Ekonómia a ekonomika
Základy marketingu služieb a cestovného ruchu
26.6.2015Základy marketingu služieb a cestovného ruchu
Zmena ceny - zvyšovanie a znižovanie cien
26.6.2015Zmena ceny – zvyšovanie a znižovanie cien
Formovanie hospodárskej politiky
26.6.2015Formovanie hospodárskej politiky
Behavioristický manažment
26.6.2015Behavioristický manažment
Behavioristická teória
26.6.2015Behavioristická teória
Dopyt po práci
24.6.2015Dopyt po práci
Cenová politika a cenová elasticita
24.6.2015Cenová politika a cenová elasticita
Distribučné cesty - ciele a obmedzenia
22.6.2015Distribučné cesty – ciele a obmedzenia
Ciele predajných síl
22.6.2015Ciele predajných síl
Riziká v zahraničnom obchode
21.6.2015Riziká v zahraničnom obchode
Ochrana vkladov v bankách
21.6.2015Ochrana vkladov v bankách
Marketingové stratégie
18.6.2015Marketingové stratégie
Vznik pracovného pomeru
09.6.2015Vznik pracovného pomeru
Hypotéza rovnováhy a nerovnováhy v ekonomike
09.6.2015Hypotéza rovnováhy a nerovnováhy v ekonomike
Fundamentálna, technická a psychologická analýza
07.6.2015Fundamentálna, technická a psychologická analýza
Výnos a riziko portfólia akcií
07.6.2015Výnos a riziko portfólia akcií
Teória portfólia a efektívne portfólio
07.6.2015Teória portfólia a efektívne portfólio
Technická analýza
07.6.2015Technická analýza
Fundamentálna analýza
07.6.2015Fundamentálna analýza
Teória portfólia
07.6.2015Teória portfólia
Teórie trhu v podmienkach nedokonalej konkurencie
06.6.2015Teórie trhu v podmienkach nedokonalej konkurencie
Konferencia Hospodárska kríza vo svete a na Slovensku
19.5.2015Konferencia Hospodárska kríza vo svete a na Slovensku
Základné nástroje regulácie trhu cenných papierov
19.5.2015Základné nástroje regulácie trhu cenných papierov
Projektovanie pracovných miest
11.5.2015Projektovanie pracovných miest
Spolurozhodovanie
11.5.2015Spolurozhodovanie
Charakteristika a klasifikácia nákladov
06.5.2015Charakteristika a klasifikácia nákladov
Náklady podniku
06.5.2015Náklady podniku
Podnikateľské strategické plánovanie
04.5.2015Podnikateľské strategické plánovanie
Základy ekonomických teórií
04.5.2015Základy ekonomických teórií
Analýza hodnotového reťazca
03.5.2015Analýza hodnotového reťazca
Strategický profil a analýza zraniteľnosti
03.5.2015Strategický profil a analýza zraniteľnosti
Analýza interného prostredia podniku
03.5.2015Analýza interného prostredia podniku
Benchmarking
03.5.2015Benchmarking
Štátny podnik, združenie, joint venture
29.4.2015Štátny podnik, združenie, joint venture
Manažment hlavnej výroby
28.4.2015Manažment hlavnej výroby
Obchodné spoločnosti a ich právna úprava
22.4.2015Obchodné spoločnosti a ich právna úprava
Družstvo
21.4.2015Družstvo
Osobitné druhy zahraničnoobchodných operácií
21.4.2015Osobitné druhy zahraničnoobchodných operácií
Právne formy podnikov v SR
21.4.2015Právne formy podnikov v SR
Ekosystém
20.4.2015Ekosystém
Neoklasická ekonómia - rakúska, angloamerická a lausanská škola
20.4.2015Neoklasická ekonómia – rakúska, angloamerická a lausanská škola
Pravidlá rozhodovania za rizika
20.4.2015Pravidlá rozhodovania za rizika
Finančný plán a plán zisku
15.4.2015Finančný plán a plán zisku
Finančné plánovanie podniku
15.4.2015Finančné plánovanie podniku
Štruktúra finančného plánu a finančné plánovanie
15.4.2015Štruktúra finančného plánu a finančné plánovanie
Fázy realizácie zmeny
14.4.2015Fázy realizácie zmeny
Implementácia stratégie a riadenie zmien
14.4.2015Implementácia stratégie a riadenie zmien
Kurt Lewin: Model riadenia zmien v organizácii
14.4.2015Kurt Lewin: Model riadenia zmien v organizácii
Zásobovanie
12.4.2015Zásobovanie
Efektivita a analýza efektívnosti podniku
29.3.2015Efektivita a analýza efektívnosti podniku
Výrobková analýza
29.3.2015Výrobková analýza
Neurónové siete vo finančnej analýze
29.3.2015Neurónové siete vo finančnej analýze
Prognózovanie finančno-ekonomickej situácie firmy
29.3.2015Prognózovanie finančno-ekonomickej situácie firmy
Finančná páka
29.3.2015Finančná páka
Hodnotenie finančnej výkonnosti
29.3.2015Hodnotenie finančnej výkonnosti
Základné metódy finančnej analýzy
29.3.2015Základné metódy finančnej analýzy
Matematicko-štatistické metódy finančnej analýzy
29.3.2015Matematicko-štatistické metódy finančnej analýzy
Modelové prístupy k riešeniu optimálnej finančnej štruktúry podniku
29.3.2015Modelové prístupy k riešeniu optimálnej finančnej štruktúry podniku
Tradičný prístup – Teória U-krivky
29.3.2015Tradičný prístup – Teória U-krivky
Teória hierarchického poriadku
29.3.2015Teória hierarchického poriadku
Teória signalizačného efektu
29.3.2015Teória signalizačného efektu
Ekonomická pridaná hodnota EVA – Economic value added
29.3.2015Ekonomická pridaná hodnota EVA – Economic value added
Riziko vzniku platobnej neschopnosti
29.3.2015Riziko vzniku platobnej neschopnosti
Faktory ovplyvňujúce finančnú štruktúru podniku
29.3.2015Faktory ovplyvňujúce finančnú štruktúru podniku
Postup v praxi pri rozhodovaní o finančnej štruktúre
29.3.2015Postup v praxi pri rozhodovaní o finančnej štruktúre
Postup finančnej analýzy
28.3.2015Postup finančnej analýzy
Normály tempa rastu
28.3.2015Normály tempa rastu
Náklady kapitálu
28.3.2015Náklady kapitálu
Model M-M (Modigliani - Miller)
28.3.2015Model M-M (Modigliani – Miller)
Kompromisná teória kapitálovej štruktúry
28.3.2015Kompromisná teória kapitálovej štruktúry
Klasický prístup a klasická teória kapitálovej štruktúry
28.3.2015Klasický prístup a klasická teória kapitálovej štruktúry
Činitele ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre
28.3.2015Činitele ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre
Finančná a kapitálová štruktúra firmy
28.3.2015Finančná a kapitálová štruktúra firmy
Vplyvy na tovar
26.3.2015Vplyvy na tovar
Vlastnosti tovaru a úžitková hodnota tovaru
26.3.2015Vlastnosti tovaru a úžitková hodnota tovaru
Projekty
25.3.2015Projekty
Podnikanie - podstata, znaky a predpoklady podnikania
25.3.2015Podnikanie – podstata, znaky a predpoklady podnikania
Index S&P 500 - Standard & Poor’s
22.3.2015Index S&P 500 – Standard & Poor’s
Index RM - RM Systém
22.3.2015Index RM – RM Systém
Index PX-D - Prague Index
22.3.2015Index PX-D – Prague Index
Index PX - Prague index
22.3.2015Index PX – Prague index
Index Nikkei 225 - Nihon Keizai Shimbun
22.3.2015Index Nikkei 225 – Nihon Keizai Shimbun
Index Nasdaq Composite
22.3.2015Index Nasdaq Composite
Index Nasdaq 100 - National Association of Securities Dealers Automated Quotations
22.3.2015Index Nasdaq 100 – National Association of Securities Dealers Automated Quotations
Index FTSE 100 - Financial Times Stock Exchange
22.3.2015Index FTSE 100 – Financial Times Stock Exchange
Index Eurostoxx 50 - Dow Jones Eurostoxx
22.3.2015Index Eurostoxx 50 – Dow Jones Eurostoxx
Index DJIA - Dow Jones Industrial Average
22.3.2015Index DJIA – Dow Jones Industrial Average
Index ATX - Austrian Traded Index
22.3.2015Index ATX – Austrian Traded Index
Index CAC 40 - Cotation Assistée en Continu
22.3.2015Index CAC 40 – Cotation Assistée en Continu
Kurz EUR / RUB - ruský rubeľ
22.3.2015Kurz EUR / RUB – ruský rubeľ
Kurz EUR / SEK - švédska koruna
22.3.2015Kurz EUR / SEK – švédska koruna
Kurz EUR / SGD - singapurský dolár
22.3.2015Kurz EUR / SGD – singapurský dolár
Kurz EUR / THB - thajský baht
22.3.2015Kurz EUR / THB – thajský baht
Kurz EUR / TRY - turecká nová líra
22.3.2015Kurz EUR / TRY – turecká nová líra
Kurz EUR / RON - rumunský nový lei
22.3.2015Kurz EUR / RON – rumunský nový lei
Kurz EUR / PLN - poľský zlotý
22.3.2015Kurz EUR / PLN – poľský zlotý
Kurz EUR / NZD - novozélandský dolár
22.3.2015Kurz EUR / NZD – novozélandský dolár
Kurz EUR / ZAR - juhoafrický rand
22.3.2015Kurz EUR / ZAR – juhoafrický rand
Kurz EUR / NOK - nórska koruna
22.3.2015Kurz EUR / NOK – nórska koruna
Kurz EUR / MYR - malajzijský ringgit
22.3.2015Kurz EUR / MYR – malajzijský ringgit
Kurz EUR / MXN - mexické peso
22.3.2015Kurz EUR / MXN – mexické peso
Kurz EUR / LVL - lotyšský lat
22.3.2015Kurz EUR / LVL – lotyšský lat
Kurz EUR / LTL - litovský litas
22.3.2015Kurz EUR / LTL – litovský litas
Kurz EUR / KRW - juhokórejský won
22.3.2015Kurz EUR / KRW – juhokórejský won
Kurz EUR / ISK - islandská koruna
22.3.2015Kurz EUR / ISK – islandská koruna
Kurz EUR / IDR - indonézska rupia
22.3.2015Kurz EUR / IDR – indonézska rupia
Kurz EUR / HUF - maďarský forint
22.3.2015Kurz EUR / HUF – maďarský forint
Kurz EUR / HRK - chorvátska kuna
22.3.2015Kurz EUR / HRK – chorvátska kuna
Kurz EUR / HKD - hongkongský dolár
22.3.2015Kurz EUR / HKD – hongkongský dolár
Kurz EUR / JPY - japonský jen online
22.3.2015Kurz EUR / JPY – japonský jen online
Kurz EUR / GBP - britská libra online
22.3.2015Kurz EUR / GBP – britská libra online
Kurz EUR / EEK - estónska koruna
22.3.2015Kurz EUR / EEK – estónska koruna
Kurz EUR / DKK - dánska koruna
22.3.2015Kurz EUR / DKK – dánska koruna
Kurz EUR / CZK - česká koruna online
22.3.2015Kurz EUR / CZK – česká koruna online
Kurz EUR / CNY - čínsky juan
22.3.2015Kurz EUR / CNY – čínsky juan
Kurz EUR / CHF - švajčiarsky frank online
22.3.2015Kurz EUR / CHF – švajčiarsky frank online
Kurz EUR / CAD - kanadský dolár
22.3.2015Kurz EUR / CAD – kanadský dolár
Kurz EUR / BRL - brazílsky real
22.3.2015Kurz EUR / BRL – brazílsky real
Kurz EUR / AUD - austrálsky dolár
22.3.2015Kurz EUR / AUD – austrálsky dolár
Kurz EUR / BGN - bulharský lev
22.3.2015Kurz EUR / BGN – bulharský lev
Kurz ZAR / EUR
22.3.2015Kurz ZAR / EUR
Kurz TRY / EUR
22.3.2015Kurz TRY / EUR
Kurz THB / EUR
22.3.2015Kurz THB / EUR
Kurz SGD / EUR
22.3.2015Kurz SGD / EUR
Kurz SEK / EUR
22.3.2015Kurz SEK / EUR
Kurz RUB / EUR
22.3.2015Kurz RUB / EUR
Kurz RON / EUR
22.3.2015Kurz RON / EUR
Kurz PLN / EUR
22.3.2015Kurz PLN / EUR
Kurz NZD / EUR
22.3.2015Kurz NZD / EUR
Kurz NOK / EUR
22.3.2015Kurz NOK / EUR
Kurz MYR / EUR
22.3.2015Kurz MYR / EUR
Kurz MXN / EUR
22.3.2015Kurz MXN / EUR
Kurz LVL / EUR
22.3.2015Kurz LVL / EUR
Kurz LTL / EUR
22.3.2015Kurz LTL / EUR
Kurz KRW / EUR
22.3.2015Kurz KRW / EUR
Kurz JPY / EUR
22.3.2015Kurz JPY / EUR
Kurz ISK / EUR
22.3.2015Kurz ISK / EUR
Kurz IDR / EUR
22.3.2015Kurz IDR / EUR
Kurz CHF / EUR
22.3.2015Kurz CHF / EUR
Kurz HUF / EUR
22.3.2015Kurz HUF / EUR
Kurz DKK / EUR
22.3.2015Kurz DKK / EUR
Kurz CZK / EUR
22.3.2015Kurz CZK / EUR
Kurz HRK / EUR
22.3.2015Kurz HRK / EUR
Kurz HKD / EUR
22.3.2015Kurz HKD / EUR
Kurz EEK / EUR
22.3.2015Kurz EEK / EUR
Kurz CNY / EUR
22.3.2015Kurz CNY / EUR
Kurz CAD / EUR
22.3.2015Kurz CAD / EUR
Kurz BRL / EUR
22.3.2015Kurz BRL / EUR
Kurz BGN / EUR
22.3.2015Kurz BGN / EUR
Kurz USD / EUR
22.3.2015Kurz USD / EUR
Kurz AUD / EUR
22.3.2015Kurz AUD / EUR
Kurz GBP / EUR
22.3.2015Kurz GBP / EUR
Prijímačky na strednú školu v SR
22.3.2015Prijímačky na strednú školu v SR
Ekonomické vysoké školy
21.3.2015Ekonomické vysoké školy
Použitá literatúra a zdroje
21.3.2015Použitá literatúra a zdroje
Testy z ekonomiky
21.3.2015Testy z ekonomiky
Operačný manažment a operační manažéri
18.3.2015Operačný manažment a operační manažéri
Plánovanie času a regulácia času
18.3.2015Plánovanie času a regulácia času
Pojem a druhy živností
09.3.2015Pojem a druhy živností
Spoločnosť s ručením obmedzeným
08.3.2015Spoločnosť s ručením obmedzeným
Analýza konkurencie
08.3.2015Analýza konkurencie
Životný cyklus podniku a jeho fázy
08.3.2015Životný cyklus podniku a jeho fázy
Cash-flow a spôsoby výpočtu cash-flow
06.3.2015Cash-flow a spôsoby výpočtu cash-flow
Výnosy, teória výnosov a ich maximalizácia v trhovej konkurencii
06.3.2015Výnosy, teória výnosov a ich maximalizácia v trhovej konkurencii
Vznik trhovej ekonomiky v USA
06.3.2015Vznik trhovej ekonomiky v USA
Náklady a ich vplyv na základ dane z príjmov právnických osôb
05.3.2015Náklady a ich vplyv na základ dane z príjmov právnických osôb
Priame dane - Miestne dane
05.3.2015Priame dane – Miestne dane
Priame dane - daň z príjmov fyzických a právnických osôb
05.3.2015Priame dane – daň z príjmov fyzických a právnických osôb
Nepriame dane
05.3.2015Nepriame dane
Zahraničný obchod - funkcie, úlohy, význam
03.3.2015Zahraničný obchod – funkcie, úlohy, význam
Firemná a marketingová kultúra
19.2.2015Firemná a marketingová kultúra
Kontraktačné teórie
17.2.2015Kontraktačné teórie
Incoterms 2010
16.2.2015Incoterms 2010
INCOTERMS 1990
16.2.2015INCOTERMS 1990
Algoritmus tvorby podnikového - korporátneho plánu
10.2.2015Algoritmus tvorby podnikového – korporátneho plánu
Ekonomika Slovenska 2012
02.2.2015Ekonomika Slovenska 2012
Ekonomika Slovenska 2013
02.2.2015Ekonomika Slovenska 2013
Ekonomika Slovenska 2014
02.2.2015Ekonomika Slovenska 2014
Ekonomika Slovenska 2020 - prognóza
02.2.2015Ekonomika Slovenska 2020 – prognóza
Ekonomika Slovenska 2011
02.2.2015Ekonomika Slovenska 2011
Ekonomika Slovenska 2010
02.2.2015Ekonomika Slovenska 2010
Ekonomika Slovenska 2009
02.2.2015Ekonomika Slovenska 2009
Ekonomika Slovenska 2002
01.2.2015Ekonomika Slovenska 2002
Ekonomika Slovenska 2003
01.2.2015Ekonomika Slovenska 2003
Ekonomika Slovenska 2004
01.2.2015Ekonomika Slovenska 2004
Ekonomika Slovenska 2005
01.2.2015Ekonomika Slovenska 2005
Ekonomika Slovenska 2006
01.2.2015Ekonomika Slovenska 2006
Ekonomika Slovenska 2007
01.2.2015Ekonomika Slovenska 2007
Ekonomika Slovenska 2008
01.2.2015Ekonomika Slovenska 2008
Ekonomika Slovenska 2000
01.2.2015Ekonomika Slovenska 2000
Ekonomika Slovenska 2001
01.2.2015Ekonomika Slovenska 2001
Richard III (R3-2)
31.1.2015Richard III (R3-2)
The Taming of the Shrew (ToS-15)
31.1.2015The Taming of the Shrew (ToS-15)
Titus Andronicus (T.A.-6)
31.1.2015Titus Andronicus (T.A.-6)
The Two Gentlemen of Verona (TGoV-7)
31.1.2015The Two Gentlemen of Verona (TGoV-7)
Henry V (H5-6)
31.1.2015Henry V (H5-6)
Henry VI part 2 (2H6-3)
31.1.2015Henry VI part 2 (2H6-3)
Henry VI part 3 (3H6-4)
31.1.2015Henry VI part 3 (3H6-4)
Timon of Athens (ToA-5)
31.1.2015Timon of Athens (ToA-5)
Troilus and Cressida (T&C-7)
31.1.2015Troilus and Cressida (T&C-7)
Measure for Measure (MfM-2)
31.1.2015Measure for Measure (MfM-2)
Othello (Oth-7)
31.1.2015Othello (Oth-7)
The Comedy of Errors (CoE-2)
31.1.2015The Comedy of Errors (CoE-2)
Coriolanus (Cor-2)
31.1.2015Coriolanus (Cor-2)
Henry VI part 1 (1H6-5)
31.1.2015Henry VI part 1 (1H6-5)
King John (KJ-1)
31.1.2015King John (KJ-1)
Písmeno L - Ekonomický slovník
25.1.2015Písmeno L – Ekonomický slovník
Globálne ekologické problémy
20.1.2015Globálne ekologické problémy
Ekonomické pohľady na ekonomickú stránku životného prostredia
20.1.2015Ekonomické pohľady na ekonomickú stránku životného prostredia
Cestovné kancelárie
19.1.2015Cestovné kancelárie
MANAŽMENT HLAVNEJ VÝROBY
18.1.2015MANAŽMENT HLAVNEJ VÝROBY
Suroviny - Rezivo rôznej dĺžky - grafy a online kurzy
14.1.2015Suroviny – Rezivo rôznej dĺžky – grafy a online kurzy
Suroviny - Bavlna č. 2 - grafy a online kurzy
14.1.2015Suroviny – Bavlna č. 2 – grafy a online kurzy
Potraviny - White Sugar No.5 - grafy a online kurzy
14.1.2015Potraviny – White Sugar No.5 – grafy a online kurzy
Potraviny - Pomarančový džús (FCOJ) - grafy a online kurzy
14.1.2015Potraviny – Pomarančový džús (FCOJ) – grafy a online kurzy
Potraviny - Mlieko (class III) - grafy a online kurzy
14.1.2015Potraviny – Mlieko (class III) – grafy a online kurzy
Potraviny - Káva Robusta - grafy a online kurzy
14.1.2015Potraviny – Káva Robusta – grafy a online kurzy
Potraviny - Káva C - Arabica - grafy a online kurzy
14.1.2015Potraviny – Káva C – Arabica – grafy a online kurzy
Potraviny - Kakao - grafy a online kurzy
14.1.2015Potraviny – Kakao – grafy a online kurzy
Potraviny - Cukor č. 11 - grafy a online kurzy
14.1.2015Potraviny – Cukor č. 11 – grafy a online kurzy

Už ste čítali?