( Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

Noviny obchodnej akadémie boli časopisom, ktorý sa zaoberal informovaním širokej študentskej verejnosti o dianí v škole i mimo nej na akciách organizovaných i neorganizovaných školou. Noviny približovali aj činnosť študentskej rady.

V NOA mali možnosť prejaviť sa mladé talenty svojimi prácami, takisto sme vyberali najlepšie študentské školské práce zo slovenského jazyka. Príspevky sme dostávali od prispievateľov, najmä od druhákov, tretiakov a prvákov, alebo ich písala naša redakcia.

Pri výrobe sme udržiavali spoluprácu s pp Pollákovou, ktorá nielen dohliadala na jazykovú správnosť článkov, ale pomáhala nám riešiť aj mnohé organizačné problémy. Pri práci nám podávala pomocnú ruku tiež Z. Szabóová, predsedníčka študentskej rady.

Snažili sme sa byť objektívni, nepolitickí, neskresľovali sme informácie. NOA nikdy nebolo cenzúrované. Nepodriaďovali sme sa nijakému priamemu ani nepriamemu pôsobeniu politických strán či hnutí.

A dúfam, že také noviny zostanú aj v školskom roku 1997/98.

S prianím všetkého dobrého sa s vami lúči šéfredaktor Toče.

Čau-Bye-Auf wiedersehen-Au revoir-Ťing

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA

Autor: Noviny Obchodnej Akadémie

Tento príspevok bol vytvorený 10.2.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Noviny Obchodnej Akadémie.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.