( Noviny Obchodnej Akadémie,  6)

Noviny obchodnej akadémie boli časopisom, ktorý sa zaoberal informovaním širokej študentskej verejnosti o dianí v škole i mimo nej na akciách organizovaných i neorganizovaných školou. Noviny približovali aj činnosť študentskej rady.

V NOA mali možnosť prejaviť sa mladé talenty svojimi prácami, takisto sme vyberali najlepšie študentské školské práce zo slovenského jazyka. Príspevky sme dostávali od prispievateľov, najmä od druhákov, tretiakov a prvákov, alebo ich písala naša redakcia.

Pri výrobe sme udržiavali spoluprácu s pp Pollákovou, ktorá nielen dohliadala na jazykovú správnosť článkov, ale pomáhala nám riešiť aj mnohé organizačné problémy. Pri práci nám podávala pomocnú ruku tiež Z. Szabóová, predsedníčka študentskej rady.

Snažili sme sa byť objektívni, nepolitickí, neskresľovali sme informácie. NOA nikdy nebolo cenzúrované. Nepodriaďovali sme sa nijakému priamemu ani nepriamemu pôsobeniu politických strán či hnutí.

A dúfam, že také noviny zostanú aj v školskom roku 1997/98.

S prianím všetkého dobrého sa s vami lúči šéfredaktor Toče.

Čau-Bye-Auf wiedersehen-Au revoir-Ťing

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA

Autor: Noviny Obchodnej Akadémie

Tento príspevok bol vytvorený 10.2.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Noviny Obchodnej Akadémie.


Ekonomická poradňa

 1. Aneta

  Aké aktivity a projekty boli realizované počas školského roka?

 2. Martina

  Článok opisuje rôzne aktivity a projekty, ako je vydávanie školského časopisu NOA, ktorý informoval o dianí v škole a podieľali sa na ňom študenti rôznych ročníkov. Zdôrazňuje spoluprácu a objektívnosť v prístupe k informáciám.

 3. Jana

  Aké boli výzvy pri vydávaní školského časopisu a ako sa s nimi redakcia vysporiadala?

 4. Marek Fischer

  Výzvami pri vydávaní časopisu mohli byť zabezpečenie objektívnosti a nepolitickosti obsahu, ako aj organizácia práce a jazyková správnosť. Redakcia spolupracovala s pedagógmi a študentskou radou, aby zabezpečila kvalitu a relevanciu obsahu.

 5. Milan

  Je možné, že neexistencia cenzúry a politického vplyvu na obsah školského časopisu mohla viesť k nevhodnému alebo kontroverznému obsahu?

 6. NebulaNavigator

  Článok zdôrazňuje, že časopis nebol nikdy cenzurovaný a nebol pod vplyvom politických strán, čo naznačuje záväzok k objektívnosti a transparentnosti. To mohlo vyžadovať starostlivý výber a redakciu obsahu, aby sa predišlo kontroverznému alebo nevhodnému materiálu.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.