( Bc. Januska,  6)

Category manažment (category management) znamená usporiadanie tovarov podľa produktu. Je použiteľný v prípade veľkej odlišnosti produktov pre lepšie rozlíšenie konkrétneho produktu.

Category manager

V súvislosti s category manažmentom je nutné zaviesť pojem produktový manažér príp. category manažér. Je zodpovedný za zavedenie category manažmentu v organizácii.

Manažment kategórií

Pojem manažment kategórií pochádza z anglického jazyka. V anglickom jazyku sa skladá z dvoch slov: „category“, ktoré môžeme preložiť ako „kategória“ alebo „trieda“, a slovo „management“, ktoré znamená „vedenie“ alebo „riadenie“. Do slovenského jazyka ho teda môžeme preložiť aj ako „riadenie skupín výrobkov“

Kategórie produktov organizácie sa zameriavajú na odstránenie nedostatkov z predchádzajúcich typov usporiadaní a zlepšenie prehľadnosti produktov. Nedostatok koordinácie je eliminovaný prostredníctvom vytvorenia a zavedenia category manažmentu. Nedostatok môže vyvolať neprimeraná súťaživosť pri vytváranie internej konkurencie.

Komodita

V rámci kategory manažmentu je potrebné zaviesť pojem komodita. Je to základný produkt, ktorý nie je možné v mysli zákazníka ďalej diferencovať

V category manažmente je veľmi dôležité aj rozhodnutie ku vývoju kategórie. V rámci tejto činnosti je potrebné pridelenie individuálneho názvu ku komodite, (napr. mydlo, káva, pivo). Pri novej kategórii pre nový produkt je nevyhnutnosťou aplikovanie niektorých existujúcich prvkov komodity pre nový produkt. V neposlednom rade aj použitie nových a existujúcich prvkov kategórie pre nový produkt.

Category manažment ako aktívum

Category manažment je jednou z najhodnotnejších aktív organizácie. Vytvára pozitívne očakávanie a tak znižuje riziko u zákazníka, znižuje náklady na zavádzaciu kampaň (reklama, obaly, etikety), cez rozširovanie category manažmentu zákazníci dedukujú a vytvárajú si rovnaké očakávania o pravdepodobnom zložení a výkonu nového produktu.

Autor: Bc. Januska

Tento príspevok bol vytvorený 18.8.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Bc. Januska.


Ekonomická poradňa

 1. Oskar

  Ako je definovaný pojem category manažment?

 2. Tadeas Orenic

  Je definovaný ako usporiadanie tovarov podľa produktových kategórií.

 3. Igor Rafanides

  Môže byť prístup category manažmentu neefektívny v niektorých typoch podnikov?

 4. Brulia

  Efektivita category manažmentu môže závisieť od špecifík podniku a trhu.

 5. Jakub Sokolak

  Existujú prípady, kde zavedenie category manažmentu spôsobilo viac problémov ako prínosov?

 6. Júlia Némethová

  Áno, môžu existovať prípady, kde zavedenie nevhodne zvoleného systému category manažmentu nesplní očakávania a môže komplikovať procesy.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.